GUS: koniunktura w przemyśle w grudniu słabsza

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu oceniany lekko mniej pozytywnie niż przed miesiącem – podał GUS w komunikacie.

  „W grudniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 1 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – napisano w komunikacie.

  Z badań GUS wynika, że odnotowywane jest niewielkie ograniczenie bieżącego portfela zamówień (zarówno krajowy, jak i zagraniczny portfel zamówień oceniany jest negatywnie).

  Bieżąca produkcja jest także nieznacznie ograniczana.

  „Utrzymują się negatywne prognozy portfela zamówień i produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie w tempie wolniejszym od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu” – napisano.

  GUS podał, że wzrastają trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

  „Prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych w listopadzie” – napisano.

  GUS pisze, że skala planowanych redukcji zatrudnienia jest zbliżona do przewidywań sprzed miesiąca, a ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, szybciej niż w listopadzie.