GUS o nastrojach w przemyśle

  W październiku ogólny klimat koniunktury w przemyśle jest oceniany mniej optymistycznie niż we wrześniu i wynosi plus 6 wobec plus 11 w poprzednim miesiącu – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  Poprawę koniunktury w przemyśle sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 16 proc. (przed miesiącem odpowiednio 24 proc. i 13 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  „Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa spadek zagranicznego i – w mniejszym stopniu – krajowego portfela zamówień. W październiku ograniczana jest bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się znacznie wolniejszy niż oczekiwano we wrześniu wzrost portfela zamówień i produkcji” – napisano.

  Z badań GUS wynika, że stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Utrzymują się niewielkie opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, zwiększają się nieznacznie trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są pesymistyczne.

  Przewidywany jest spadek zatrudnienia, większy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Wzrost cen wyrobów gotowych może być wolniejszy od zapowiadanego we wrześniu.

  Autor: PAP