GUS podał dane o produkcji przemysłowej

  Produkcja przemysłowa wzrosła w maju 2012 r. o 4,5% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 4,6% wobec wzrostu o 2,9% w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z kwietniem br.” – głosi komunikat GUS.

  Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w tym okresie o 23,7% m/m i wzrosła o 6,2% w ujęciu rocznym. W kwietniu wzrost wyniósł 8,1% r/r.

  „W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,3%, urządzeń elektrycznych – o 12,5%, artykułów spożywczych – o 12,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,5% oraz wyrobów z metali – o 8,8%” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji mebli – o 10,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,8%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,2%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,6% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,4%, podał też GUS.

  Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 3,0% r/r. Ich oczekiwania nie były rozbieżne i wahały się od 1,3% do 4,0%, przy średniej dokładnie na poziomie 3,0%.

  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w maju 2012 r. o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 5,0%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W kwietniu wzrosły o 4,4% r/r (po korekcie).

  Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w maju o 0,1% w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym wzrosły o 0,9%. W kwietniu w ujęciu rocznym wzrosły o 1,1%.

  Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w maju wyniesie 5,0%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 4,5% do 5,5%, przy średniej na poziomie 4,99%.