HMS – Netbiter

Rozwiązanie Netbiter® do zarządzania zdalnego umożliwia użytkownikom monitorowanie i sterowanie urządzeń typu generatory zasilania, zbiorniki, turbiny wiatrowe, aplikacje w budynkach oraz stacje bazowe za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Zdalny dostęp do aplikacji przemysłowych oraz model „chmury obliczeniowej” są obecnie tematami budzącymi ogromne zainteresowanie i coraz więcej firm jest zainteresowanych oszczędzaniem czasu, energii i zasobów. Pamiętając o tym, firma HMS może zaoferować obecnie rozwiązanie do zdalnego zarządzania do zastosowań przemysłowych, oparte o model „chmury obliczeniowej”.Rozwiązanie Netbiter do zdalnego zarządzania jest unikatowe, gdyż jest uniwersalne, łącząc w sobie bramki komunikacyjne, bezpieczne serwery hostingowe i internetowy interfejs użytkownika.Bramkę Netbiter można podłączyć do urządzenia zdalnego dowolnego typu, z reguły wykorzystując protokół Modbus. Rozwiązanie Netbiter wysyła informacje przez Internet lub bezpieczne połączenie GSM/GPRS, niewymagające żadnych wirtualnych sieci prywatnych ani statycznych adresów IP.

Poprzez dostęp do centrum danych Netbiter ArgosTM na stronie www.netbiter.net, użytkownicy mogą monitorować parametry w rodzaju temperatur, stanów urządzeń i poziomów za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Można również zdalnie uruchamiać lub wyłączać urządzenia w rodzaju generatorów zasilania.

Rozwiązanie Netbiter może być wykorzystywane przez wszystkich użytkowników pragnących zdalnie monitorować urządzenia i sterować nimi. Pierwsi użytkownicy wykorzystują system Netbiter do monitorowania generatorów zasilania, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zbiorników, instalacji w budynkach, systemów ogrzewania-wentylacji-klimatyzacji, bazowych stacji telekomunikacyjnych oraz systemów energii odnawialnej. Dzięki uzyskiwaniu w czasie rzeczywistym informacji o umieszczonych w terenie urządzeniach, użytkownicy są w stanie uzyskać lepszą kontrolę i poczynić znaczne oszczędności na wyjazdach serwisowych i konserwacji urządzeń.