Hanplast klientem serwisowym HICRON

    Firma Hanplast, działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozpoczęła współpracę z HICRON korzystając z oferowanych przez spółkę usług wsparcia aplikacyjnego i utrzymania systemu SAP ERP.

    Na mocy podpisanej umowy, konsultanci zespołu serwisowego HICRON będą od stycznia 2012 roku wspierać użytkowników SAP ERP w codziennej pracy z systemem. Zakres usług serwisu aplikacyjnego obejmuje wszystkie moduły wdrożonego w Hanplast systemu: finansów, środków trwałych i kontrolingu (FI, AA, CO), sprzedaży i dystrybucji (SD), gospodarki materiałowej (MM), gospodarki magazynowej (WM), produkcji i jej planowania (PP), zarządzania projektami (PS), zarządzania jakością (QM), utrzymania ruchu (PM), obsługi klienta (CS), HR oraz Basis.

    Oprócz pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów w obsłudze systemu SAP ERP, konsultanci HICRON zobowiązują się do aktywnego doradztwa Hanplast, głównie poprzez zgłaszanie propozycji usprawnień i innowacji w systemie, a także realizację prac rozwojowych i szkoleń z obsługi systemu SAP ERP.

    Świadcząc usługi utrzymania systemu SAP (maintenance) w firmie Hanplast, konsultanci HICRON są odpowiedzialni za dostarczanie i instalowanie aktualizacji systemu SAP ERP, a także usuwanie ewentualnych problemów w jego eksploatacji, wynikających z wad kodu źródłowego dostarczonego przez SAP.

    – Z naszego doświadczenia wynika, że pewność jakości usług serwisu aplikacyjnego i zadowolenia ze współpracy zagwarantuje nam tylko taki partner SAP, który posiada wyodrębniony w strukturze zespół do obsługi serwisowej, działa w oparciu o uznane teorie efektywności . Sama znajomość systemu, kompetencje SAP i wiedza branżowa to zdecydowanie za mało, jeśli u dostawcy brakuje metodyki  mówiącej w jaki sposób tą wiedzę przekazać klientowi – mówi Piotr Iwański, członek zarządu firmy Hanplast.  – Pod tymi względami firma HICRON wyróżniła się spośród wszystkich partnerów SAP oferujących usługi serwisowe, co zadecydowało o rozpoczęciu współpracy właśnie z nią. – dodaje.