Hogart wdroży Oracle Production Scheduling w WIX- FILTRON

    WIX- FILTRON, producent i dystrybutor filtrów dla motoryzacji oraz przemysłu, rozpoczął  projekt wdrożenia systemu Oracle Production Scheduling. Moduł Oracle będzie uzupełnieniem systemu klasy ERP Oracle JD Edwards, który został wdrożony w przedsiębiorstwie w 2001 roku.

    Oracle Production Scheduling jest rozwiązaniem klasy APS (Advanced Planning System); w WIX- FILTRON system usprawni proces planowania i harmonogramowania na 9 wydziałach produkcyjnych obejmujących ponad 300 centrów roboczych. Graficzny interfejs rozwiązania umożliwi przegląd harmonogramu produkcji w wielu przekrojach, co pozwoli na planowanie ciągłe, tak by maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Ponadto Oracle Production Scheduling umożliwi analizy kosztowe różnych scenariuszy harmonogramów produkcji.

    Najważniejszym celem projektu w WIX-FILTRON jest zwiększenie efektywności procesu planowania i harmonogramowania produkcji przy równoczesnym poprawieniu elastyczności i jakości planów, a także zmniejszeniu stanów magazynowych surowców i produkcji w toku.