Siemens PLM Software dla sektora MSP

    Siemens PLM Software poinformował o nowej inicjatywie i centrum zasobów online, które może pomóc w skutecznym reagowaniu na potrzeby klientów firm sektora MSP.

    W ramach nowej inicjatywy Siemens PLM Software pokazuje klientom jak skrócić czas dostaw o 50%, ograniczyć obsługę zmiany konstrukcyjnej o 40% i obniżyć koszty przygotowania prototypów o 30%. Klienci firmy Siemens PLM Software, którzy osiągają najlepsze wyniki, korzystają z PLM, aby osiągnąć właśnie takie oszczędności i dlatego mogą szybciej reagować na potrzeby klienta.

    W centrum zasobów online dostępna jest oferta narzędzi do oceny elastyczności w relacjach z klientami, studium przypadków, w jaki sposób inni klienci podnieśli swoją elastyczność, a także wiele filmów i biała księga przygotowana przez specjalistów z branży.  

    Dostępne są również informacje na temat tego, jaką rolę w lepszym spełnianiu oczekiwań klienta odgrywają takie czynniki jak: możliwości w rozwoju produktu, zarządzanie produkcją i projektem.

    Więcej informacji na stronach: www.siemens.com/plm/answers/smb