Huta Częstochowa przed kolejnym etapem restrukturyzacji

  ISD Huta Częstochowa przygotowuje się do drugiej fazy restrukturyzacji zatrudnienia – powiedział rzecznik grupy ISD Polska Jacek Łęski. Dodał, że nowy model zatrudnienia ma powstać w ciągu 2-3 miesięcy. W hucie pracuje ok. 1,6 tys. osób.

  Rzecznik podkreślił, że drugiego etapu restrukturyzacji nie należy „odczytywać” jako kolejnego programu redukcji, lecz „przebudowę systemu zatrudnienia”.

  Według Łęskiego założenia nowego modelu zatrudnienia w hucie powinny powstać w ciągu 2-3 miesięcy, po konsultacjach ze związkami zawodowymi. „Chcemy, by system zatrudnienia był bardziej elastyczny, dawał nam możliwość reagowania, dostosowywania wysokości zatrudnienia do sytuacji rynkowej w danym okresie” – powiedział Łęski.

  Poinformował, że na obecnym etapie nie można jeszcze ujawnić szczegółów. Dodał jednak, że chodzi m.in. o to, iż „w okresie, kiedy nie byłoby pracy dla pracownika, otrzymywałby on niższe niż normalnie wynagrodzenie, pod warunkiem, że pozostawałby w gotowości do pracy. To byłby system bezpieczniejszy dla pracownika” – powiedział rzecznik. Zaznaczył, że gdyby pracownik nie był zainteresowany takim rozwiązaniem, miałby np. zagwarantowane odszkodowanie.

  Łęski poinformował, że poszukuje się też rozwiązań, które umożliwiłyby przejmowanie hutników przez firmy kooperujące z hutą.

  Zamiar przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w hucie, ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku stali, ogłoszono w maju ubiegłego roku. Zakład, który zatrudniał wówczas ok. 3050 pracowników, najpierw wprowadził program dobrowolnych odejść, a pod koniec września zdecydowano o rozpoczęciu zwolnień grupowych. Pracownikom pozostawiono do wyboru – zwolnienie lub dobrowolne odejście.

  Łęski powiedział, że zdecydowana większość osób decydowała się na program dobrowolnych odejść.