Jak oszczędzać bez zwalniania pracowników ?

Redukcja wydatków na energię elektryczną nawet o 1/3, zmniejszenie opłat za gaz do kilkunastu procent bądź znaczne skrócenie czasu przygotowania rozliczeń miesięcznych – to przykładowe korzyści, jakie przynoszą polskim przedsiębiorstwom coraz częściej wdrażane programy optymalizacji kosztów energii i mediów. W przypadku sektora produkcyjnego – przekładają się one na setki tysięcy złotych oszczędności.

Automatyczne pobieranie danych np. z liczników energii i gazu, przesyłanie ich do systemu raportowego, który pozwala na codzienną analizę wykorzystania mediów, lokalizowanie miejsca powstawania strat i wprowadzanie optymalizacji – tak w uproszczeniu działają coraz popularniejsze wśród polskich przedsiębiorstw programy oszczędzania energii i mediów. Z danych zajmującej się automatyką przemysłową firmy ASTOR wynika, że w praktyce przekładają się one na oszczędność energii elektrycznej sięgającą od kilku do nawet 30 procent, oszczędność gazu rzędu kilku – kilkunastu procent oraz skrócenie czasu przygotowania rozliczeń miesięcznych z kilkunastu dni do jednego lub dwóch. O przykładach takich wdrożeń będą mówić specjaliści podczas odbywającej się w dniach 5-6 marca w Krakowie konferencji „Programy oszczędzania energii i mediów w przemyśle i zarządzaniu nieruchomościami”.

W przypadku fabryk, systemy optymalizacji zmieniają parametry związane z opłatami za media: energię elektryczną, gaz, wytworzenie sprężonego powietrza i ciepło sieciowe. Wdrażane w budynkach biurowych także poprawiają dane związane z opłatami za energię elektryczną, gaz i ciepło. Zarządcy, administratorzy i działy utrzymania ruchu otrzymują za ich pośrednictwem możliwość szybszej reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz zmniejszenia kosztów obsługi poprzez zdalny dostęp do liczników. Taka instalacja, w zależności od skali fabryki lub budynku może kosztować od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych (w przypadku kompleksu budynków lub sieci fabryk). Inwestycja może jednak przynieść zwrot nawet w okresie 1-1,5 roku.

– Kluczowe jest zrozumienie, w jakich miejscach generowane są największe straty dla przedsiębiorstwa. W tym celu należy automatycznie pozyskać szczegółowe dane na temat zużyć konkretnych mediów oraz przygotować raporty okresowe. Następnie musi nastąpić proces analizy tych danych i wprowadzania optymalizacji – wyjaśnia Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR.

Jednym z przykładów wdrożeń systemów optymalizacji jest to przeprowadzone w Karpackiej Spółce Gazownictwa, będącej operatorem gazowego systemu dystrybucyjnego dla niemal 1,5 mln. odbiorców za pośrednictwem ponad 64 tys. km sieci gazowej. Dzięki trwającemu rok procesowi, odbywającemu się w oparciu o narzędzia Wonderware, wdrożonemu w ośmiu oddziałach i centrali, w całości zastąpiono dotychczasowe rozwiązania akwizycji danych, raportowania, monitorowania i wykrywania stanów alarmowych oraz sytuacji awaryjnych. W efekcie – m.in. ponad sześćdziesięciokrotnie przyspieszono proces przygotowania raportu zbiorczego, który trwa teraz tylko około 15 minut dla wszystkich (ok. 9000) układów pomiarowych zamontowanych w sieci gazowej, skrócono proces rozliczeń (z ok. 6 dni ustawowych do 1-2 dni) oraz wprowadzono pełną kontrolę procesu z możliwością powtarzania etapów bez wpływu na całkowity jego czas.

Przykładem wdrożenia programu oszczędzania energii i mediów w zarządzaniu nieruchomościami jest krakowska siedziba firmy ASTOR. W ASTOR Technology Park (ATP) wdrożono unikatowe na skalę Polski rozwiązania takie jak m.in. systemy centralnego ogrzewania, rekuperacji ciepła z serwerowni, sterowania i monitorowania stanu windy czy centralnej klimatyzacji. Integracja tych systemów w jednej platformie informatycznej sprawia, iż ATP jest jednym z niewielu takich projektów w Europie. Inteligentne rozwiązania pozwalają m.in. na dynamiczne sterowanie 17 strefami ogrzewania na podstawie harmonogramu i aktualnej temperatury w Krakowie, odprowadzanie nadmiaru ciepła z serwerowni do innych firmowych pomieszczeń czy pozycjonowanie windy na piętrach o najwyższej aktywności w danej porze dnia. System, którego wdrożenie kosztowało 300 000 PLN przynosi w tej chwili 75 000 PLN oszczędności w skali roku. Najwięcej, bo aż 24 000 PLN oszczędności rocznie, pochodzi z systemu centralnej klimatyzacji i wentylacji.