III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”

  6 grudnia 2016 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”. Tym razem Forum zagościło w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach gromadząc ponad 110  słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

  III Forum „Bezpieczna Maszyna” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (źródło: organizator)

  Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Swoją obecnością zaszczycili nas również inspektorzy PIP oraz pracownicy i studenci Politechniki.

  Organizatorami wydarzenia były firmy Elokon, Panasonic i Astat , natomiast Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego.

  Rolę konferansjera  objął Pan Jarosław Moczak z firmy Panasonic, który poprowadził uczestników Forum przez cykl wykładów z zakresu:

  – Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

  – Jak bezpiecznie modernizować maszyny

  Prelegent:  mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.

  – Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn

  -Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn

  Prelegent:  mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.

  – Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku

  -Inspekcja pracy w zakładach pracy

  Prelegent:  mgr inż. Włodzimierz Łabanowski , Nadinspektor OIP w Olsztynie

  – Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn

  Prelegent:  mgr inż. Piotr Fetraś, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.

  – Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn

  Prelegent:  mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o.

  Tematyka wykładów i wiedza przekazana w trakcie Forum, została uznana przez uczestników, za przydatną, ułatwiającą planowanie i wykonywanie codziennych obowiązków w pracy.

  Wyjątkowo zróżnicowane  grono odbiorców zaowocowało bardzo żywą  dyskusją ,wymianą doświadczeń i opinii, a tym samym możliwością spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn w szerszym spektrum.

  Forum zakończyła bardzo ożywiona dyskusja z aktywnym udziałem ze strony uczestników , która  zaowocowała  konkluzją  o konieczności  ujednolicenia podejścia w zakresie modernizacji maszyn.

  Magazyn Inżynieria i Utrzymanie Ruchu sprawował patronat medialny nad wydarzeniem.

  Wobec ogromnego  zainteresowania tematem, już dziś organizator zaprasza Państwa na przyszłoroczną IV edycję Forum „Bezpieczna Maszyna” i inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Elokon Polska Sp. z o.o.