Inauguracja budowy nowych bloków Elektrowni Opole

  Władze spółki PGE uroczyście zainaugurowały w sobotę budowę dwóch nowych bloków węglowych w Elektorowi Opole. Inwestycja warta 11,6 mld zł ma się zakończyć w 2019 r.

  Jak podkreślił szef resortu skarbu Włodzimierz Karpiński rozpoczęcie inwestycji w Elektrowni Opole jest momentem symbolicznym dla polskiej energetyki i polskiej gospodarki. „Rozbudowa elektrowni wpisuje się w potężny projekt inwestycyjny służący bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Ta inwestycja jest obecnie największą inwestycją w moce wytwórcze realizowaną w Europie” – mówił Karpiński.

  Dodał, że rozbudowa Elektrowni Opole to element programu inwestycyjnego, który do 2030 r. pochłonie ok. 60 mld zł. „30 mld zł zostanie przeznaczonych na projekty w moce wytwórcze, około 10 mld zł to budowa nowoczesnych sieci przesyłowych elektroenergetycznych, około 18 mld zł zostanie przeznaczonych na budowę gazociągów, magazynów gazu oraz terminalu gazowego” – mówił.

  Karpiński podkreślił, że planowane inwestycje wpisują się w dyskusje prowadzone w Europie wokół hasła reindustrializacji gospodarki. „Dziś w Europie mówi się, że nie można budować dobrobytu jedynie w oparciu o rozwijający się segment usług. Nowoczesny, efektywny i wydajny przemysł to dziś podstawa trwałego wzrostu gospodarczego” – dodał minister.

  Prezes spółki PGE, do której należy Elektrownia Opole, Marek Woszczyk podkreślił, że w ciągu minionych sześciu lata grupa kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 30 mld zł i zamierza utrzymać tę kwotę na podobnym poziomie w ciągu następnych pięciu lat.

  „Przykładem tych nakładów jest rozbudowa Elektrowni Opole. To inwestycja racjonalna, przemyślana i dobrze przygotowana” – mówił.

  Prezes podkreślił, że nowe bloki energetyczne, które będą zintegrowane z instalacją Elektrowni Opole, będą najnowocześniejsze pod względem norm ekologicznych oraz obniżenia koszów wytwarzania energii.

  Wcześniej na temat budowy nowych bloków mówił premier Donald Tusk, który podkreślił, że jest to największa inwestycja przemysłowa w Polsce po 1989 r. Dodał, że jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

  Inwestycja w Elektrowni Opole warta jest 11,6 mld zł. Kontrakt realizuje konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa. Zgodnie z postanowieniami kontraktu przekazanie do eksploatacji budowanego bloku nr 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku nr 6 w I kwartale 2019 r.

  Według planów firm dostawców w trakcie realizacji tej inwestycji ma być 350, a firm wykonawczych – 200. Kadra zarządzająca generalnego wykonawcy ma liczyć 400 osób. Zatrudnienie na budowie w szczytowym momencie – jak wyliczono – ma wynieść nawet 4 tys. osób.

  Nowe bloki energetyczne mają produkować prąd dla dwóch mln gospodarstw domowych, a lokalny samorząd, dzięki inwestycji, będzie miał roczne dochody o blisko 30 mln zł większe.