Indyjski koncern zapłaci 3,2 mln euro za technologię Azotów Tarnów

    Za kwotę około 3,2 mln euro Azoty Tarnów udostępnią Gujarat State Fertilisers & Chemical Ltd. (GSFC) licencję technologii utleniania cykloheksanu „Cyclopol Bis”. 15 grudnia 2009 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tarnowskiej spółki wyraziło zgodę na zawarcie umowy licencyjnej z indyjskim koncernem.

    GSFC jest obecnie jednym z 2 producentów kaprolaktamu w Indiach o zdolnościach produkcyjnych 72 tys. t. rocznie., który zaopatruje głównie rynek lokalny. W 1988 r. GSFC nabyła od Azotów Tarnów [oraz pozostałych polskich właścicieli projektu] technologię wytwarzania cykloheksanolu z benzenu. W 1997 roku instalacja cykloheksanolu w GSFC została zintensyfikowana przez specjalistów Azotów Tarnów i Biprozat sp.zo.o. – spółki zależnej tarnowskiej grupy kapitałowej.

    Obecnie indyjski koncern planuje ponowną modernizację sekcji utleniania cykloheksanu do cykloheksanolu z wykorzystaniem nowego rozwiązania technologicznego, jakie umożliwia posiadana przez Azoty Tarnów metoda „Cyclopol Bis”. W ramach zawartej umowy licencyjnej, tarnowscy eksperci opracują również dokumentację techniczną instalacji i będą wykonywać nadzór autorski nad wdrożeniem technologii w zakładzie produkcyjnym GSFC w Vadodara.

    Za licencję i usługi techniczne związane z jej udostępnieniem Azoty Tarnów otrzymają łącznie około 3,2 mln euro. Licencja obejmuje zastosowanie „Cyclopol Bis” jedynie w ramach modernizacji istniejących zdolności produkcyjnych GSFC.

    – Licencja nie osłabi naszej konkurencyjności i pozycji na globalnym rynku cykloheksanolu i kaprolaktamu, nie będzie mogła zostać wykorzystana przez GSFC przy budowie nowych zdolności produkcyjnych. Środki uzyskane z kontraktu z GSFC w pierwszej kolejności zostaną przez nas wykorzystane na realizacje własnych przedsięwzięć rozwojowych zawartych w strategii rozwoju 2007-2015 – mówi rzecznik prasowy Azotów Tarnów, Jerzy Jurczyński.