Pożar w zakładach BASFa

    Z powodu pożaru koncern BASF zamknął instalację krakingu w Ludwigshafen. To już drugi pożar instalacji etylenowej koncernu BASF w ciągu miesiąca. Kilka dni wcześniej zapłon nafty spowodował uszkodzenie i czasowe zamknięcie instalacji krakingu w Antwerpii, jednej z największych na świecie.

    Pożar mniejszego obiektu w Ludwigshafen został ugaszony w ciągu dwóch godzin.