Ineos Compounds zamknie dwie fabryki

    Chemiczna spółka zlikwiduje zakłady w brytyjskim Helsby i we francuskim Mourmelon Le Petit. Produkcja z tych fabryk zostanie rozdzielona pomiędzy trzy inne europejskie placówki.

    Ineos Compounds jest częścią spółki Ineos Film and Compounds. Portfel produktów tego działu obejmuje wyroby z plastyfikowanego i nieplastyfikowanego PVC.

    Obecnie roczne zdolności produkcyjne Ineos Compounds wynoszą 200 tys. ton, z czego aż 75% całkowitego potencjału wytwórczego ulokowana jest Newton Aycliffe zaś obiekty w Helsby i w Mourmelon Le Petit są relatywnie nieduże.

    Planowane zamknięcia tych zakładów doprowadzą do redukcji mocy produkcyjnych, co zdaniem władz spółki, jest reakcją na „bieżące zmiany na rynku”.