Innowacja najważniejsza dla przedsiębiorstw produkcyjnych w obliczu zwalniającej gospoda

  Nieodpowiednie narzędzia i systemy blokują innowacyjne strategie – wynika z dokumentu white paper IDC

  Przedsiębiorstwa produkcyjne starają się podnieść swoją konkurencyjność i zwiększyć wzrost inwestując w innowacje produktowe i usługi wartości dodanej, wynika z najnowszego dokumentu white paper IDC Manufacturing Insights – In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP. Badanie sponsorowane przez Infor wykazało, że mimo iż ograniczanie kosztów wciąż pozostaje ważnym aspektem w obliczu zwalniającej gospodarki, ustępuje ono miejsca inicjatywom, które pomagają wytwórcom wyróżnić ich produkt oraz zwiększyć konkurencyjność.

  Ten oparty na wynikach globalnego badania dokument, wykazuje również, że innowacyjne strategie biznesowe są często hamowane przez nieadekwatne procesy biznesowe oraz systemy IT. Są to kluczowe elementy przy wdrażaniu metod pracy i komunikacji, koniecznych, aby szybko, wspólnymi siłami rozwijać nową ofertę, przy jak najniższych kosztach.

  Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2011 roku wśród 278 przedsiębiorstw produkcyjnych z branż motoryzacyjnej, nowoczesnych technologii i elektroniki, oraz lotniczej ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, Brazylii, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Rosji.

  Najważniejsze fakty

  • Badanie to podkreśla, że większość przedsiębiorstw produkcyjnych z całego świata równoważy strategie wzrostu z cięciem kosztów. Jednak, podczas gdy nacisk na zrównoważony wzrost przeważa w krajach regionu APAC, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w państwach obu Ameryk, to w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii i we Francji firmy bardziej skupiają się na kontroli kosztów, co może być odzwierciedleniem pogłębiającego się kryzysu w strefie euro. Co ciekawe, Wielka Brytania opiera się temu regionalnemu trendowi ¬ większość brytyjskich producentów inwestuje w zrównoważony wzrost bardziej niż tnie koszty.

  • W dokumencie tym zaznaczono, że w kontekście wzrostu najważniejszy jest produkt. Innowacja (63%) i usługi wartości dodanej odnoszące się do produktów (58%) były częściej wskazywane niż ekspansja na wschodzące rynki (42%). Przy czym innowacje produktowe odnotowały znacznie lepszą ocenę w branży motoryzacyjnej (78%) oraz nowoczesnych technologii i elektroniki (75%).

  • Strategie ograniczania kosztów w każdej dziedzinie zostały przeniesione z fabryki do łańcucha dostawców. Optymalizacja produkcji jest priorytetem jeśli chodzi o koszty tylko dla 11% przedsiębiorstw, co wskazuje na wyczerpanie możliwości dalszych oszczędności. Jednocześnie zmniejszanie liczby dostawców (77%) oraz skracanie łańcucha dostawców (55%) zostały ocenione jako najważniejsze.

  • White Paper IDC przygląda się także kryteriom wyznaczającym innowacje. Respondenci wskazali na szybsze procesy biznesowe (85%), dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (60%) oraz usprawnioną współpracę (60%), jako kluczowe indykatory innowacji. Jednocześnie, 60% wytwórców uważa, że ich systemy nie są w stanie obsłużyć szybkiego, bazującego na pełnym dostępie do aktualnej informacji procesu podejmowania decyzji, koniecznego do innowacji. Natomiast 35% przedsiębiorstw uważa, że to rozwiązania mobilne i sieci społecznościowe są kluczowymi elementami, potrzebnymi do przekształcenia stylu pracy wytwórców.

  • Biorąc pod uwagę najbliższe trzy lata, szybkość będzie kluczowym elementem strategii wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych. Szybsze reagowanie na potrzeby zmian płynące ze strony biznesu, szczególnie w branży lotniczej (71%), oraz nowoczesnych technologii i elektroniki (78%), a także upraszczanie procesów, tak aby uzyskać jak najlepszy wynik operacyjny (72%) znajdują się na szczycie listy życzeń firm wytwórczych. Bardziej szczegółowy wgląd w dany aspekt czy proces (58%) i usprawniona współpraca (42%) również są powszechnie wymieniane wśród średnioterminowych i krótkoterminowych potrzeb z zakresu ERP.

  Wypowiedź IDC Manufacturing Insights:

  „Obecne trudności ekonomiczne pociągnęły za sobą wolniejszy rozwój biznesu, stawiając nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wytwórczymi, które chcą konkurować w skali globalnej,” powiedział Pierfrancesco Manenti, Prezez IDC Manufacturing Insights na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. „Podczas gdy aktywne zarządzanie kosztami wciąż jest niezwykle istotne, firmy są w stanie faktycznie wyróżnić się jedynie poprzez innowacje w zakresie oferowanych produktów i usług. Sprawniejsze, bardziej nowoczesne procesy i systemy IT stanowią znaczne źródło oszczędności oraz pomagają firmom wyróżnić się na tle konkurencji i być bardziej elastycznymi. Dzięki temu przedsiębiorcom łatwiej jest podejmować świadome decyzje oraz tworzyć stabilną bazę, na której można budować nastawione na klientów innowacje.”

  Wypowiedź firmy Infor:

  „Jako że znaczna część kosztów wytwarzania już została ograniczona na przestrzeni ostatnich trzech lat, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą teraz w pełni skupić się na wykorzystywaniu innowacyjności produktów i procesów jako swojej przewagi konkurencyjnej,” skomentował Andrew Kinder, Dyrektor Marketingu Produktu w Infor. „Ten odnowiony nacisk na innowacje wymaga zmiany sposobu pracy wytwórców oraz innowacyjnych rozwiązań na poziomie procesów i technologii, dzięki czemu możliwy będzie bardziej dynamiczny, bazujący na współpracy dostęp do danych oraz osiągnięcie elastyczności pozwalającej wprowadzać odpowiednie produkty i usługi we właściwym czasie.