Innowacja – Technologia – Maszyna

  W Poznaniu, w dniach 20 – 23 czerwca odbyły się Międzynarodowe Targi Innowacje – Technologie – Maszyny ITM Polska 2005. Impreza obfitowała w wydarzenia o charakterze edukacyjnym i marketingowym.

  Targi ITM Polska stały się platformą do prezentacji najnowszych rozwiązań dla przemysłu. Ich nowa koncepcja skupia się głównie na eksponowaniu nowości. Produkty były zaprezentowane nie tylko na stoiskach wystawców, jak to zazwyczaj bywa, ale również na specjalnych powierzchniach prezentacyjnych. Udostępnienie profesjonalistom maszyn i urządzeń stało się okazją do samodzielnego wypróbowania najnowszych technologii. Niewątpliwie taka forma promocji jest magnesem dla znawców tematu. Możliwość kontaktu z urządzeniem, a nie instrukcją obsługi, o wiele bardziej przypadła do gustu zainteresowanym.

  Wystawa

  Tegoroczna edycja targów okazała się wyjątkowo atrakcyjna. Na powierzchni około 20 000 m2 (większej aniżeli zeszłoroczna) wystawcy ITM Polska zaprezentowali najnowsze urządzenia, maszyny i technologie z zakresu energetyki i gazownictwa, pneumatyki, metalurgii i hutnictwa, obróbki metali, obróbki powierzchni oraz logistyki, transportu i spedycji. Swoją ofertę dla przemysłu przedstawiły również najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, zgromadzone w Salonie Nauka dla Gospodarki.

  Nowoczesne rozwiązania informatyczne stały się nieodzownym atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa przemysłowego, dlatego też Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowały dla swoich uczestników specjalny cykl konferencji poświęconych tej tematyce. Zainteresowanie konferencjami wzrastało adekwatnie do liczby przedsiębiorców, którzy chętnie w nich uczestniczyli. Była to wspaniała okazja do wymiany poglądów pomiędzy znawcami i pasjonatami tematu, jak również szansa do zgłębienia posiadanej już wiedzy i doświadczenia. Największą atrakcją dla zwiedzających były prezentowane na targach nowości. Wystawcy ITM Polska promowali kilkaset nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Dzięki instalacji wodociągowej i sprężonemu powietrzu, dostępnym na stoiskach, urządzenia mogły być prezentowane w ruchu.

  Co, gdzie i jak, czyli ekspozycje w skrócie

  Tegoroczna ekspozycja podzielona była na następujące bloki tematyczne:

  • ENERGIA – salon Energetyki Gazownictwa,
  • MACH-TOOL – salon Obrabiarek i Narzędzi,
  • METALFORUM – salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa,
  • SURFEX – salon Technologii Obróbki Powierzchni,
  • LTS TRANSPORTA – salon Logistyki, Transportu i Spedycji,
  • Nauka dla Gospodarki.

  ENERGIA – salon Energetyki Gazownictwa stanowi jedno z najważniejszych dorocznych spotkań branży energetycznej i gazowniczej. Ekspozycja salonu obejmowała: energetykę, gazownictwo, elektrotechnikę i elektronikę przemysłową oraz pompy, armaturę przemysłową, a także napędy i sprężone powietrze. Jednakże temat, któremu poświęcono zdecydowanie najwięcej uwagi, dotyczył „paliwa przyszłości”. Gaz ziemny z uwagi na swoje niekwestionowane walory często nazywany jest paliwem XXI wieku. O jego atrakcyjności jako paliwa świadczą między innymi takie cechy, jak: czystość (najczystsze paliwo naturalne), wygoda użytkowania (technologia pozwalająca na pełną automatyzację i regulację procesu spalania) i ekonomiczne rozwiązania. Właśnie dlatego między innymi dyskutowano o gazociągu bałtyckim i o kontrakcie z Norwegią, z którego wycofał się polski rząd. Gdyby nie to, już dziś odbieralibyśmy stamtąd gaz i nie bylibyśmy zależni tylko od dostaw z Rosji. Przedsiębiorcy uczestniczący w targach ubolewali, że Polska nie została partnerem Norwegii.

  W spotkaniu brało udział wiele firm, m.in.: 3M, Apator, BOT Górnictwo i Energetyka, Cantoni Motor, EFEN Polska, Elektrownie Szczytowo-Pompowe, ENEA, ETI-Polam, H. Cegielski, Jean Mueller Polska, Kaeser Kompressoren, Medcom, Polam-Nakło, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Południowy Koncern Energetyczny, SIBA Polska, Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., Weber Mysłakowice. Patronat nad tym salonem sprawowali: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Salon Obrabiarek i Narzędzi – MACH-TOOL to największe targi branży obrabiarkowej i narzędziowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawcy salonu zaprezentowali najnowsze produkty z zakresu obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, jak również walcownictwa i spawalnictwa. Tematyka salonu obejmowała także: warsztatowe środki miernicze, maszyny i urządzenia montażowe, manipulatory i roboty przemysłowe oraz zespoły i elementy do przenoszenia napędu w maszynach. W tegorocznej edycji uczestniczyło 624 wystawców i firm z 25 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Malezji, Niemiec, Polski, RPA, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  Dobra koniunktura w światowym przemyśle hutniczym sprawiła, że w salonie Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa METALFORUM zanotowno znaczny wzrost liczby wystawców i wielkości ekspozycji. Swoją ofertę zaprezentowali wystawcy z 12 krajów: Czech, Francji, Litwy, Luksemburga, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Włoch. W salonie uczestniczyła czołówka firm liczących się na rynku. Wydarzeniem salonu METALFORUM był cykl prelekcji parku tematycznego ODLEWNICTWO, zorganizowany przez Centrum Polskiego Odlewnictwa (Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Odlewniczą Izbę Gospodarczą oraz Instytut Odlewnictwa).

  W salonie SURFEX – specjalistyczne targi technologii obróbki powierzchni – uczestniczyło 94 wystawców i firm z 13 krajów: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W ramach Salonu SURFEX wystawcy zaprezentowali: ofertę z zakresu oczyszczania i przygotowania powierzchni, cieplnej i cieplno-chemicznej obróbki powierzchniowej, nanoszenia powłok galwanicznych, lakierowania i emaliowania, nanoszenia warstw z tworzyw sztucznych, urządzeń pomiarowych, kontrolnych i aparatury badawczej. Wystawcy salonu SURFEX mieli możliwość bezpłatnego zaprezentowania swoich maszyn i urządzeń w działaniu na specjalnej powierzchni demonstracyjnej. Z kolei na stoisku firmy ADAL zaprezentowane zostały w ruchu elementy nowoczesnej linii malowania proszkowego – z najnowszą kabiną LOTUS, umożliwiającą szybkie czyszczenie i zmianę koloru. Ponadto pokazano w działaniu kabinę kompaktową z odzyskiem farby na cyklonie.

  Wystawcy salonu LTS TRANSPORTA zaprezentowali najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne z zakresu: logistyki, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, spedycji oraz pojazdy, wózki przemysłowe, systemy składowania i transportu, systemy ważenia i identyfikacji, oprogramowanie i automatykę, doradztwo i konsulting. Swoją ofertę przedstawiły m.in.: Albertina Polska, Best Logistics, Bremen Keyports, Cordstrap Polska, Easy Link Polska, Enitra, Klein&Klein, Lift-Technika, Marubeni oraz Metal Master.

  Z kolei oferta salonu NAUKA DLA GOSPODARKI skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i sposobów na unowocześnienie oraz zwiększenie wydajności produkcji. W targach wzięły udział liczące się w kraju instytucje zaangażowane w procesy transferu rezultatów prac badawczych do gospodarki. Tegoroczną nowością salonu był „Odpylacz labiryntowy” LDCU-630. Urządzenie to o wysokiej skuteczności odpylania przeznaczone jest do oczyszczania zapylonego powietrza tzw. mokrą metodą. Ta metoda ceniona jest szczególnie w przemyśle hutniczym, odlewniczym i wydobywczym, gdzie występuje duże zagrożenie pylicą płuc. Odpylacz charakteryzuje się wysoką niezawodnością i niską energochłonnością – dlatego też budził zainteresowanie.

  Ważnym punktem ekspozycji była prezentacja 41 renomowanych polskich jednostek badawczo-rozwojowych, które występowały na targach pod wspólnym hasłem „Jednostki badawczo-rozwojowe wdrażają innowacyjne rozwiązania w gospodarce”. Ich udział w targach możliwy był dzięki finansowemu wsparciu patrona honorowego salonu ministra nauki i informatyzacji, prof. Michała Kleibera.

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizował stoisko, na którym zaprezentowały się, działające w naszym kraju, platformy technologiczne. Wspólne wystąpienie przygotowały także Centra Zaawansowanych Technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała zbiorową ekspozycję laureatów i wyróżnionych w VIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. W związku z Rokiem Niemiec w Polsce dużą ekspozycję zorganizowało niemieckie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań. Na stoisku Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Patentowego RP można było zapoznać się z procedurą uzyskania patentu europejskiego i rolą Urzędu Patentowego RP w tej procedurze. W dyskusji panelowej z udziałem 10 ekspertów poruszano kwestię korzyści i skutków wynikających z wykorzystania ochrony własności przemysłowej w postaci patentu krajowego lub europejskiego. To stoisko w szczególności przyciągało wszystkich gości ITM POLSKA 2005.

  Nagrody gospodarcze

  Znaczącym wyróżnieniem imprezy była obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. 20 czerwca, podczas uroczystego koncertu z okazji Dnia Polskiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, prezydent wręczył Nagrody Gospodarcze, które przyznawane są od 1998 roku. Ich celem jest chęć wyróżnienia wszystkich tych, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, upowszechniania pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów w gospodarce wolnorynkowej, a także promocja i budowanie prestiżu polskiej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w ośmiu kategoriach, a jednym z trybów zgłaszania kandydatów jest wybór laureatów przez prezydenta. Nagrody przyznano m.in. w następujących kategoriach: Dla „Najlepszego Polskiego Przedsiębiorstwa”, dla „Najlepszej Instytucji Finansowej”, dla „Najlepszego eksportera”, za „Najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”, za „Szczególny wkład w budowanie prestiżu Polski i promocję polskiej gospodarki” i za „Najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”. Szczegółowe informacje na temat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (cele, tryb, kryteria przyznawania, skład kapituły, nominowani i laureaci w latach 1998-2004) dostępne są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Poznańskich – MTP.pl

  Targi ITM Polska od dziesięcioleci przyczyniają się do unowocześniania polskiego przemysłu. Ich nowa formuła, skupiająca się przede wszystkim na ekspozycji nowinek technologicznych, została dobrze przyjęta przez wystawców. Zainteresowanie targami nie maleje, a wręcz przeciwnie… liczba zgłoszeń na targi w 2004 roku została przekroczona już na trzy miesiące przed tegorocznymi targami. Organizatorzy obliczyli, że w ramach targów swoją ofertę zaprezentowało około 1000 firm z ponad 20 krajów. Jak widać, polscy przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie innowacjami technologicznymi.

  Rynek rozrasta się bardzo szybko, natomiast potrzeba współpracy i ciągłych konsultacji jest siłą napędową rozwoju gospodarki, a Międzynarodowe Targi Poznańskie są wręcz instytucją, która temu służy.

  Opracowała Katarzyna Anna Owsianna