EX-Calibra – DRUCK DPI 615 – kalibratory ciśnienia

  Kalibratory serii DPI 615 przeznaczone są do testowania i kalibracji przetworników ciśnienia, manometrów, prezostatów i innej aparatury pneumatycznej i hydraulicznej, zapewniając bardzo wysok ą precyzję pomiaru ciśnienia oraz sygnałów elektrycznych. Oferowane są w czterech podstawowych wersjach:

  • DPI 615LP – wersja niskociśnieniowa z wbudowanym noniuszem/ pompką;
  • DPI 615PC – z wbudowaną pneumatyczną pompką o zakresie -0.85 ÷ 20 bar;
  • DPI 615HC – z wbudowaną prasą hydrauliczną o zakresie 0 ÷ 400 bar oraz
  • DPI 615I – bez pompki.

  Każdy model może być wyposażony w jeden wbudowany oraz 10 dodatkowych (z ok. 50 dostępnych) zewnętrznych modułów pomiarowych (jednocześnie można przyłączyć jeden z nich) o zakresach od ±2.5 mbar do 0 ÷ 700 bar, którymi można mierzyć pod- i nadciśnienie, ciśnienie absolutne i różnicowe.

  Duży, czytelny wyświetlacz w połączeniu z kontekstowym menu i dedykowanymi klawiszami sterującymi, zapewnia wygodę i łatwość obsługi. Tryb pracy kalibratora można wybrać z listy wstępnie zdefiniowanych trybów, takich jak: kalibracja przetwornika ciśnienia z wyjściem ciśnieniowym, prądowym lub napięciowym; testowanie prezostatu; kalibracja manometru; testowanie zaworu; test szczelności instalacji; symulacja przetwornika.

  Przyrząd wyposażony jest w pamięć, umożliwiającą zapis mierzonych wartości w postaci serii danych lub całej zawartości ekranu. Kalibrator w wersji EX – DPI 615/IS różni się od wersji standardowej brakiem możliwości zasilania z zasilacza sieciowego oraz brakiem wbudowanego zasilacza przetworników.

  www.ex-calibra.pl