Innowacje od PROMAG S.A. w służbie intralogistyki

Robotyzacja w fabryce ciastek – realizacja PROMAG

Polskie przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne technologie intralogistyczne. I robią to z sukcesem.

Przedsiębiorcy dostrzegają potencjał, jaki niesie za sobą nowoczesne podejście do zarządzania logistyką magazynową. W ślad za globalnymi trendami, coraz chętniej inwestują w innowacyjne rozwiązania, w tym autonomiczne roboty AMR, regały automatyczne, systemy automatycznego transportowania, pakowania, etykietowania i identyfikacji towarów. Świadomość korzyści płynących z nowych technologii, takich jak zwiększona efektywność operacyjna, precyzyjne śledzenie towarów czy redukcja kosztów logistycznych, przekonuje przedsiębiorstwa do wdrażania inteligentnych rozwiązań w magazynach.

– Automatyzacja staje się kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw, umożliwiającym nie tylko efektywne zarządzanie logistyką magazynową, ale także budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. – twierdzi Karolina Tokarz, Prezes Zarządu i Naczelny Dyrektor PROMAG S.A., spółki, która od ponad 40 lat dostarcza zaawansowane i kompleksowe rozwiązania intralogistyczne. – Jeszcze kilka lat temu patrzono na inwestycje w automatyzację głównie przez pryzmat kosztów. Aktualnie polscy przedsiębiorcy koncentrują się przede wszystkim na wartości, jaką nowoczesna technologia wnosi do ich firm. Ta zmiana perspektywy to znakomity krok w kierunku budowania silniejszej i bardziej konkurencyjnej gospodarki – dodaje.

Automatyzacja staje się kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw, umożliwiającym nie tylko efektywne zarządzanie logistyką magazynową, ale także budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. – mówi Karolina Tokarz, Prezes Zarządu i Naczelny Dyrektor PROMAG S.A.

Automatyzacja i robotyzacja w fabryce ciastek

Firma BRZEŚĆ Sipa, z niemal 40-letnią tradycją w branży spożywczej, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości pakowanych wyrobów cukierniczych, w tym popularnej słomki ptysiowej. Zarząd spółki inwestuje aktywnie w projekty związane z automatyzacją procesów produkcyjnych i magazynowych.

W 2017 roku wdrożono nowoczesny system kompletacji, pakowania i transportu towarów, który pozwolił na zwiększenie wydajności procesów. Dostawcą rozwiązania była firma PROMAG S.A.  Zastosowano wysoko wydajnego robota półkowego z maksymalnym zasięgiem paletyzacji, obsługującego jednocześnie 3 linie produkcyjne. Dla celów paletyzacji zróżnicowanych opakowań ramię robota wyposażono w chwytak pobierający jednocześnie pół warstwy wyrobów umieszczanych za każdym ruchem na palecie. W przypadku paletyzacji kartonów uzyskano dodatkowo zwiększenie wydajność linii poprzez zastosowanie stackowarki – urządzenia przygotowującego do pobrania 3 warstw kartonów. Poprzez jeden ruch ramienia robota osiągnięto nawet 12-krotny wzrost wydajności paletyzacji w porównaniu do pracy ręcznej realizowanej wcześniej.

Dostarczony przez PROMAG system 3 linii transportowych, zasilających strefę pakowania poprzez kilkupoziomową sieć przenośników wałkowych i taśmowych stanowi doskonały przykład możliwości maksymalnego wykorzystania hali. Kompletny system pakowania umieszczony zaledwie na 40 m2 udowadnia, iż poprzez zastosowanie robotów i pełną automatyzację procesów zmniejszamy niezbędną przestrzeń pracy i poszerzamy ją dla innych procesów.

Automatyzacja paletyzacji i pakowania była początkiem ewolucji procesów logistycznych firmy. W 2023 roku, w ramach drugiego etapu inwestycji, uruchomiono nowoczesny obiekt magazynowy o wysokości 21 m, przeznaczony do składowania surowców oraz wyrobów gotowych. Trudne warunki zabudowy oraz konieczność połączenia hali produkcyjnej z nowym obiektem wymagały współpracy inżynierów PROMAG, BRZEŚĆ Sipa i Generalnego Wykonawcy. Istniejącą zrobotyzowaną linię pakującą połączono z nowotworzonym magazynem automatycznym za pośrednictwem 60 m łącznika z systemem przenośników rolkowych współpracujących z obrotnicami i transferami paletowymi. Rozwiązanie pozwoliło stworzyć bufor zdolny pomieścić do 50 palet przed przekazaniem ich do magazynu. Z uwagi na zmienną wydajność produkcji i oczekiwaną redukcję zużycia energii, wprowadzono system kolejkowania palet i ich pakietowe przekazywanie między przenośnikami.

Magazyn wyposażono w pełni automatyczny system gęstego składowania AutoMAG MOVER wykorzystujący maksymalnie kubaturę obiektu. Wózki transferowe AutoMAG MOVER i wahadłowe AutoMAG SHUTTLE, transportowane są przez wysoce wydajny, ponad 20 m przenośnik pionowy AutoMAG LIFT, obsługujący załadunki i rozładunki na 8 poziomach składowania. System zaprojektowany został do bezobsługowej pracy w trybie 24/7/365. Brak operatorów umożliwił zastosowanie systemu inertyzacji, polegającego na kontrolowanej redukcji ilości tlenu, jako głównego środka przeciwpożarowego w magazynie. Obiekt, ze względu na automatyczną obsługę, pozbawiony jest okien i świetlików dachowych, a oświetlenie awaryjne używane jest tylko podczas standardowych czynności serwisowych. Operatorzy zarządzają systemem z przyległego pomieszczenia, a operacje monitorowane są przez kamery przemysłowe.

System zaprojektowany został do obsługi bloku regałowego wg metody LIFO, przy czym zarówno hala magazynowa, jak i system AutoMAG MOVER zaprojektowano jako układ skalowalny, uwzględniający przewidywalny dalszy rozwój firmy i możliwość pracy magazynu metodą FIFO.

Wszystkie procesy logistyczne związane z transportem i automatycznym magazynowaniem wspierane są przez dedykowane oprogramowanie WMS PROMAG® zintegrowane z istniejącym w firmie oprogramowaniem klasy ERP.

Wdrożenie przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci zwiększenia wydajności operacji magazynowych, maksymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz optymalizacji zasobów ludzkich. Inwestycja w firmie BRZEŚĆ Sipa jest doskonałym przykładem stopniowego rozwoju firmy w kierunku przemysłu 4.0.

Autonomiczny i automatyczny system AutoMAG Pick – realizacja PROMAG

Automatyzacja magazynu e-commerce z wykorzystaniem systemu AutoMAG Pick

Rosnący wolumen zamówień, coraz większy stopień ich skomplikowania oraz konieczność sprostania wysokim oczekiwaniom klientów, sprawiają że ku zaawansowanej automatyce skłaniają się coraz częściej firmy z sektora e-commerce.

Dynamiczny rozwój inwestora zajmującego się sprzedażą wysyłkową szerokiego portfolio produktów konsumpcyjnych, skłonił go do podjęcia działań mających na celu skrócenie czasów realizacji zamówień oraz eliminację błędów i strat z nimi związanych. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy była szybka realizacja projektu, zgodna z restrykcyjnym harmonogramem. Realizację inwestycji powierzono firmie PROMAG S.A., której eksperci zaproponowali nowość na polskim rynku intralogistyki – automatyczny system AutoMAG PICK.

– AutoMAG Pick to pracujący w modelu towar-do-człowieka, pierwszy w Polsce, innowacyjny system, którego działanie oparte jest na najnowszej generacji autonomicznych robotach ACR, które umożliwiają obsługę do 9 pojemników lub kartonów jednocześnie. – mówi Karolina Tokarz. – AutoMAG PICK umożliwia szybką automatyzację procesów magazynowych, optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej, poprawę wydajności i efektywności procesów oraz, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, pełną skalowalność rozwiązania.- podkreśla.

Za sprawą wdrożenia systemu AutoMAG PICK inwestor uzyskał wzrost wydajności procesów magazynowych o 250%. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na maksymalizację wykorzystania kubatury budynku poprzez zwiększenie gęstości składowania oraz budowę podestów magazynowych i pośrednich pięter operacyjnych. Wykorzystując roboty ACR uzyskano dokładność kompletacji sięgającą 99,99%, co stanowiło dużą redukcję reklamacji w porównaniu z manualnym zarządzaniem magazynem. AutoMAG Pick zredukował koszty stałe, w tym koszty pracownicze, a także podniósł bezpieczeństwo i ergonomię pracy. System może pracować w zależności od potrzeb firmy i picków sprzedażowych w systemie 24/7. W czasie prac serwisowych lub ładowania robota zadania przejmują pozostałe urządzenia. Jednocześnie w przypadku zatrzymania procesu, np. przez awarię zasilania, klient nadal utrzymuje dostęp do każdej jednostki ładunkowej.

Całością procesu zarządza oprogramowanie WMS PROMAG®, które rejestruje wszystkie towary w magazynie i prowadzi inwentaryzację zapasów w czasie rzeczywistym. Szybki zwrot z inwestycji, prosta implementacja oraz skalowalność wydajności i pojemności to kluczowe przewagi automatycznego systemu transportowania, kompletacji i składowania AutoMAG PICK.

– Podstawowym czynnikiem sukcesu inwestycji w automatyzację jest wybór odpowiedniego dostawcy. – podkreśla Karolina Tokarz. – Kompleksowość oferty PROMAG S.A. oraz bogate doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów intralogistycznych, jest gwarancją niezawodnej pracy urządzeń oraz uzyskania założonych efektów inwestycji. – podsumowuje.