Instytut zamiast Centrum, EMAG zostaje

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – tak od dziś nazywa się jednostka badawczo-rozwojowa z Katowic, nosząca dotąd nazwę Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

  W środę, 9 września 2009 roku, wchodzi w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach (Dz.U.2009 r., Nr 135, poz. 1110). Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, przychylając się w do wniosku Dyrekcji oraz Rady Naukowej jednostki, zgodził się w nim na zmianę nazwy.

  – Zmiana nazwy na Instytut Technik Innowacyjnych EMAG wynika z chęci sprostania wyzwaniom nowoczesności i jest naturalną konsekwencją  przeobrażeń zachodzących w EMAG-u. – wyjaśnia Piotr Wojtas, dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych  EMAG.

  – W ostatnim czasie zmieniona i dostosowana do priorytetowych działań w sferze badawczo-rozwojowej została struktura organizacyjna. Wcześniej, dzięki konsolidacji  Centrum EMAG z Instytutem Systemów Sterowania z Chorzowa oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej z Katowic, powiększył się również potencjał naukowy oraz obszar i zakres działalności jednostki. Ważnym argumentem przemawiającym za zmianą, jest ostatnia nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, która zaakcentowała zróżnicowanie JB-R pod względem finansowym i rachunkowym funkcji badawczo-rozwojowych oraz działalności gospodarczej. Jako Instytut Technik Innowacyjnych w tych nowych warunkach będziemy funkcjonować jeszcze skuteczniej.

  Nazwa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zdobyła największe uznanie Rady Naukowej, która po zaakceptowaniu potrzeby zmian i podjęciu stosownej uchwały wnioskującej o podjęcie działań zmierzających do zmiany nazwy, rozpatrywała pięć zgłoszonych propozycji.

  – Nazwa „EMAG” zostanie utrzymana, bo od wielu lat to marka dobrze identyfikowana oraz ceniona w Polsce i za granicą – mówi Piotr Wojtas. – Poprzedzający ją natomiast odtąd „Instytut Technik Innowacyjnych” w pełni oddaje charakter prowadzonych obecnie oraz przyszłych działań. Nie zawęża również w jednoznaczny sposób sfery, w jakiej możemy podejmować działania naukowo-badawcze, wdrożeniowe i gospodarcze.

  Od 9 września 2009 r. wyłącznie „Instytut Technik Innowacyjnych EMAG” jest nazwą obowiązującą w kontaktach handlowych, korespondencji oraz wszelkich innych przedsięwzięciach wymagających użycia nazwy.  Pozostałe dane identyfikujące jednostkę – forma prawna, numery: KRS, REGON i NIP, adres siedziby, numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie.