O łączności bezprzewodowej na Politechnice Gdańskiej

  Prawie 60 ekspertów z 20 krajów świata weźmie udział w rozpoczynającej się dzisiaj na Politechnice Gdańskiej Konferencji WMNC (Wireless and Mobile Networking Conference), poświęconej kierunkom rozwoju łączności bezprzewodowej. Gospodarzem trzydniowego spotkania jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

  Jest pierwsza na ten temat konferencja w Polsce, odbywająca się pod auspicjami Międzynarodowej Federacji ds. Przetwarzania Informacji (International Federation for Information Processing – IFIP). Poprzednia odbyła się w ubiegłym roku w Tuluzie, we Francji.

  Jak mówi prof. Józef Woźniak, kierownik Katedry Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, przewodniczący komitetu programowego, fakt, że konferencja odbywa się w Polsce jest dowodem uznania dla naszych osiągnięć naukowych w dziedzinie telekomunikacji, w tym komunikacji bezprzewodowej. Polska ma kilka dobrych zespołów badawczych pracujących nad tymi zagadnieniami, m.in. we Wrocławiu, w Krakowie (AGH), Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku.

  Zdaniem prof. Woźniaka, program konferencji jest bardzo bogaty. Podczas dziewięciu sesji tematycznych zostanie wygłoszonych ponad 30 referatów, dotyczących wielu istotnych teoretycznych aspektów funkcjonowania systemów bezprzewodowych (analiza, modelowanie i projektowanie systemów, badania wydajności, bezpieczeństwa i zarządzania, współpraca systemów tzw. systemów heterogenicznych, czyli niejednorodnych, np. przewodowych i bezprzewodowych, rozwój bezprzewodowych oraz sensorowych sieci teleinformatycznych).

  W świecie obserwuje się obecnie – dodaje naukowiec – dwa główne nurty rozwoju systemów bezprzewodowych: jeden dotyczący efektywności technik transmisyjnych (przenieść jak najwięcej niezakłóconej informacji do określonego odbiorcy) i drugi – zwiększyć szybkość i jakość emisji na tyle, by można było w niej zmieścić treści multimedialne (obraz, film, dźwięk). Tematyka konferencji – choć ma aspekt bardziej teoretyczny niż techniczny – mieści się w obydwu nurtach.

  Podczas spotkań na Politechnice Gdańskiej odbędą się także dyskusje oraz dwie sesje specjalne – jedna na temat komunikacji między różnorodnymi urządzeniami, w tym przedmiotami codziennego użytku, a druga w sprawie współpracy systemów koordynujących dostęp do specjalizowanych serwerów, nadzorujących np. przekazy multimedialne w sieciach.

  Przewidziano również spotkanie partnerów projektu europejskiego poświęcone przekazom multimedialnym oraz grupy roboczej Federacji IFIP.