Inteligentna dystrybucja 4.0: Optymalizacja procesów z systemami RFID dzięki bramce Track and Trace Gate

Nowoczesne technologie są w dzisiejszych czasach podstawą w kwestii optymalizacji pracy magazynu, a także redukcji kosztów związanych z procesami logistycznymi. Zagadnienia inteligentnej dystrybucji 4.0 dotyczą cyfrowej transformacji firm przemysłowych, produkcyjnych, a także przestrzeni magazynowych. Na czym polega ideologia Przemysłu 4.0 i jaką rolę odgrywają w tym systemy RFID w magazynach? Zobacz i dowiedz się, jak usprawnić kontrolę przepływu towarów w magazynie.

Na czym polega Przemysł 4.0?

Zagadnienie inteligentnej dystrybucji lub inaczej Przemysłu 4.0 polega na integracji nowoczesnych maszyn, systemów informatycznych oraz elementarnych zmian w procesach produkcji i magazynowania.

Na przestrzeni kilku wieków odbyły się już trzy rewolucje przemysłowe. Pierwsza rozpoczęła się w 1760 roku, a z każdą kolejną branża przemysłowa i produkcyjna przechodziły coraz mocniejsze zmiany. Obecnie Przemysł 4.0 dąży do tego, aby wprowadzić całkowitą automatyzację procesów, wykluczając tym samym ingerencję człowieka np. w procesy magazynowania i wysyłki towarów.

Z założenia wykorzystywanie technologii RFID w magazynie ma na celu osiągnięcie lepszej wydajności, a także zredukowanie ryzyka popełnienia błędów na etapie przyjmowania i wysyłki towaru. Rewolucja przemysłowa 4.0 polega zatem na optymalizacji procesów: wytwarzania, kontrolowania i dystrybucji towarów.

Track and Trace Gate – jak działają bramki RFID w magazynie?

Nowoczesne bramki RFID w magazynie od ifm stanowią część przemysłowej rewolucji. W praktyce oznacza to, że każdy produkt, opakowanie, a także paleta transportowa jest wyposażona w Tag (transponder) RFID. Zasada działania jest prosta:

 1. Każdy towar przyjmowany w magazynie i wysyłany z niego musi zostać oznaczony odpowiednim transponderem RFID. Takie etykiety zawierają kluczowe informacje: numer producenta, kraj produkcji, numer seryjny oraz ID produktu lub paczki.
 2. Odczytywanie informacji odbywa się poprzez system RFID w magazynie za pośrednictwem specjalistycznych czytników. Te odbierają fale radiowe z etykiet i przekazują je do głównego sterownika.

Wdrożenie RFID w magazynie wymaga przede wszystkim ustalenia problemów zachodzących podczas pracy magazynu, a także celów do osiągnięcia. Systemy RFID w postaci bramek do śledzenia i monitorowania są kompletnym rozwiązaniem dedykowanym do: automatyzacji, optymalizacji kosztów oraz redukcji popełnianych błędów podczas przyjmowania i wysyłki towaru.

RFID w magazynie a inteligentna dystrybucja towarów – dlaczego warto zainwestować w taki system?

Kluczowym atutem bramki RFID w magazynie jest wzrost przejrzystości przepływu towarów, a także łatwiejsze śledzenie tras. Dodatkowo po wdrożeniu technologii RFID w magazynie zyskujesz:

 • łatwą integrację i konfigurację systemu,
 • możliwość szybkiej identyfikacji towarów i produktów na dowolnym etapie łańcucha dostaw,
 • mniejsze ryzyko popełniania błędów podczas magazynowania i transportu towaru.

Warto dodać, że system RFID w magazynie to nie tylko bramki weryfikujące przepływ towarów. To także liczne funkcjonalności, jak np. moduł GPS do paczek, czujniki temperatury, a także bramki antykradzieżowe.

Co jest niezbędne do prawidłowej pracy systemu RFID w magazynie?

Jest kilka elementów, które są istotne z punktu widzenia prawidłowego wdrożenia systemu RFID. Podstawowe urządzenia umożliwiające sprawną pracę technologii kontrolującej przyjęcia i wydania towarów z magazynu to:

 • przełączniki sieciowe,
 • moduł przetwarzający RFID,
 • sterownik Edge Controller łączący wszystkie elementy obiektowe,
 • czujnik 3D do wykrywania obiektów,
 • wieża świetlna,
 • antena RFID, jako rejestrator produktów z identyfikatorami.

Opcjonalnie technologia RFID w magazynie może zostać wzbogacona o czujnik refleksyjny, który wykrywa kierunek ładunku. Ten element znajduje zastosowanie tylko przy trwającym załadunku.

W jakich obszarach najlepiej sprawdzają się bramki RFID? Zastosowanie

Jeśli chodzi o systemy RFID zastosowanie cyfrowych czujników i nowoczesnego oprogramowania informatycznego sprawdza się nie tylko do kontrolowania przepływu towaru. Obszary, które mogą zostać objęte bramkami RFID w magazynie to:

 • optymalizacja obiegu opakowań zwrotnych,
 • automatyzacja identyfikacji towarów w magazynie,
 • przekazywanie informacji o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym,
 • realizacja inwentaryzacji wraz z ustaleniem lokalizacji towaru.

Prawidłowo wdrożone systemy RFID w magazynie są w stanie znacznie skrócić czas potrzebny na inwentaryzację, a także planowanie rozlokowania towarów tak, aby zoptymalizować zużycie przestrzeni w magazynie.

Decydując się na wdrożenie technologii RFID, zmniejszasz ryzyko występowania tzw. błędów ludzkich. Bezprzewodowa wymiana danych przez fale radiowe to krok w kierunku usprawnienia działania każdego magazynu. Jeśli chcesz optymalizować działania magazynu zgodnie z zagadnieniami Przemysłu 4.0, koniecznie postaw na system RFID od Ifm.