3 sposoby, w jakie oświetlenie LED rozwiązuje problemy związane z bezpieczeństwem operacji związanych z gazem łupkowym

Fot. Freepik

Począwszy od miejsca wiercenia, przez stację kompresorową, aż po zakład przetwórczy i magazyny, bezpieczeństwo pracowników i otaczającej ich społeczności jest najwyższym priorytetem w branży gazu łupkowego. Ze względu na zmienny charakter surowców, utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony jest jeszcze trudniejsze ze względu na podobnie zmienny charakter branży.

Wśród szerokich wahań cen rynkowych i popytu, firmy w całym łańcuchu wartości są często uwięzione w wahadle produktywności – wysokie ceny i wysoki popyt napędzają bardzo wysoką produktywność, aby wykorzystać okazję, podczas gdy niskie ceny i niski popyt sygnalizują spowolnienie i bezczynność.

Wahania te powodują również poważne zmiany priorytetów, jeśli chodzi o inwestowanie w sprzęt i modernizację obiektów. Kiedy istnieje presja na zwiększenie produkcji i zysków, nie ma czasu na wyłączanie sprzętu z eksploatacji w celu przeprowadzenia poważnych modernizacji. Jednak gdy rynek spada, a produkcja jest ograniczona, zbyt ryzykowne może być inwestowanie kapitału w obiekty, które mogą zostać zamknięte na miesiące lub lata.

Jednak brak inwestycji w bezpieczne obiekty naraża pracowników oraz reputację i rentowność zatrudniających ich firm na poważne ryzyko. Nadążanie za nowoczesnymi technologiami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych obiektów, a także przewagi konkurencyjnej w branży gazu ziemnego z łupków.

Co zaskakujące, niektóre z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w branży są związane z wykorzystaniem przestarzałego, niskiej jakości oświetlenia. Modernizacja konwencjonalnego oświetlenia wyładowczego o wysokiej intensywności (HID) na oświetlenie diodami elektroluminescencyjnymi (LED) może nie tylko zaoszczędzić energię i obniżyć koszty, ale także poprawić bezpieczeństwo w zakładach wydobywających gaz łupkowy.

Oto trzy główne kwestie związane z bezpieczeństwem w branży gazu ziemnego z łupków oraz sposób, w jaki przemysłowe oświetlenie LED może zmniejszyć ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

1. Rutynowe utrzymanie ruchu. Wykonywanie utrzymania ruchu w zakładzie gazu ziemnego jest jednym z najniebezpieczniejszych aspektów pracy na terenie zakładu. Za każdym razem, gdy zadanie wymaga użycia drabiny, podnośnika lub innego rodzaju podwyższonej powierzchni roboczej, ryzyko wypadku związanego z upadkiem znacznie wzrasta. Nie wspominając już o tym, że prawie każde użycie narzędzi lub sprzętu zasilanego elektrycznie wymaga nadzoru przeciwpożarowego ze względu na ryzyko zapłonu oparów unoszących się w powietrzu.

Niestety, powszechne stosowanie konwencjonalnego oświetlenia HID powoduje jeden z najczęstszych bólów głowy związanych z rutynowym utrzymaniem ruchu w każdym obiekcie. Ze względu na wysokie wibracje, żarówki ulegają ciągłym awariom. Oznacza to, że pracownicy muszą korzystać z drabiny, podnośnika lub innej podwyższonej powierzchni, aby wymienić przepalone żarówki – zadanie to naraża ich na poważne ryzyko upadku lub pożaru. Alternatywa – pozostawienie przepalonych żarówek bez zmian – nie wchodzi w grę, ponieważ zwiększa ryzyko obrażeń z powodu słabej widoczności.

Przejście na półprzewodnikowe oświetlenie przemysłowe LED może praktycznie wyeliminować rutynową konserwację oświetlenia i związane z nią zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ponieważ nie ma delikatnego żarnika ani żarówki, które mogłyby się zepsuć, oprawy LED mogą wytrzymać rygory eksploatacji instalacji gazowej – w tym montaż bezpośrednio na platformie wiertniczej.

2. Słaba widoczność. Gdy żarówki często ulegają awarii, istnieje tendencja do odkładania utrzymania ruchu do czasu wyłączenia całego zakładu lub awarii znacznej liczby żarówek, co wpływa na widoczność do tego stopnia, że bezwzględnie należy to zrobić. Nieodpowiednie oświetlenie jest jednak główną przyczyną poślizgnięć, potknięć i upadków oraz drugą główną przyczyną obrażeń spowodowanych kontaktem z przedmiotami i sprzętem.

Nienaturalna pomarańczowa poświata wytwarzana przez konwencjonalne oprawy HPS, powszechnie stosowane w miejscach wydobycia gazu łupkowego, utrudnia również identyfikację przeszkód i rozróżnianie kolorów. Stwarza to problem podczas interpretowania oznaczonych kolorami tabliczek z niebezpiecznymi materiałami lub podczas wykonywania prac elektrycznych, gdzie różnica między przecięciem niebieskiego lub czerwonego przewodu może oznaczać życie lub śmierć.

Ponadto, niski współczynnik oddawania barw (CRI) oświetlenia HPS również tworzy ponure środowisko, które może wpływać na poziom energii i czujności pracowników. Ze względu na pracę fizyczną, 24-godzinne operacje i 12-godzinne zmiany niezwykle powszechne w branży gazu łupkowego, zmęczenie i senność mogą być kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wypadków i obrażeń.

Udowodniono, że lepsze oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków nawet o 60%. Przemysłowa technologia LED zapewnia wyraźne, czyste, białe światło, które naśladuje światło dzienne, co pomaga poprawić widoczność, bezpieczeństwo i czujność pracowników. W jednym z badań przeprowadzonych przez amerykańskie Centers for Disease Control (CDC) wykrywalność zagrożeń związanych z potknięciem się na podłodze poprawiła się o 23,7%, a badanie CDC/NIOSH wykazało, że pracownicy mogą wykrywać zagrożenia związane z potknięciem się o 94% szybciej dzięki oświetleniu LED.

Co więcej, białe światło diod LED pobudza czujność i 5-krotnie zmniejsza zmęczenie, pomagając pracownikom czuć się bardziej przytomnymi, zaangażowanymi i mniej sennymi na każdej zmianie. W rzeczywistości badania wykazały, że oświetlenie LED może nawet zwiększyć produktywność i wydajność pracowników

3. Narażenie na działanie materiałów niebezpiecznych. Ze względu na swój charakter, miejsca, w których wydobywa się gaz ziemny z łupków, stwarzają znaczne ryzyko narażenia pracowników na kontakt z materiałami niebezpiecznymi. Opary surowców, emisje z silników wysokoprężnych, oleje hydrauliczne, roztwory szczelinujące, smary i rozpuszczalniki czyszczące są wszędzie. Wszystkim tym substancjom towarzyszą informacje zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), odpowiednie szkolenie w zakresie obchodzenia się z nimi oraz procedury przechowywania i ograniczania. Jednak jedną z kwestii narażenia, której wiele zakładów nie bierze pod uwagę, jest niebezpieczny materiał emitowany przez zepsute żarówki HPS.

Każda lampa HPS zawiera 10-50 miligramów rtęci – wystarczająco dużo, aby zatruć całą klasę dzieci powyżej limitów progowych. Podczas gdy istnieje ścisły limit ekspozycji w przypadku narażenia zawodowego, wiele osób nie bierze pod uwagę ryzyka toksyczności związanego z narażeniem na stłuczone żarówki, mimo że są one niezwykle powszechne.

Przejście na przemysłowe oświetlenie LED całkowicie eliminuje ryzyko narażenia na toksyczne materiały związane z oświetleniem. Oprawy LED nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji. Przy tak wielu innych potencjalnych zanieczyszczeniach na miejscu, które niestety są wymagane do produkcji gazu łupkowego, wyeliminowanie tego jest oczywiste.

Działalność związana z gazem łupkowym jest z natury stosunkowo ryzykowna i niebezpieczna. Podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników jest absolutną koniecznością dla firm na każdym etapie łańcucha wartości. Podczas gdy niektóre zagrożenia można zminimalizować tylko do pewnego stopnia – gaz ziemny zawsze będzie materiałem niestabilnym – inne, które można wyeliminować, należy wyeliminować.

Modernizacja przestarzałego oświetlenia na bezpieczne, nowoczesne, wysokowydajne przemysłowe oświetlenie LED jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo, skutecznych i odpowiedzialnych strategii bezpieczeństwa dla każdej firmy wydobywającej gaz łupkowy. A ponieważ oszczędności energii i kosztów sumują się z roku na rok, LED to mądra inwestycja, która będzie procentować – zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i finansowym – przez wiele lat.


Luis Ramirez, COO, Dialight