Inteligentny proces produkcyjny

Istotny element struktury zarządzania przedsiębiorstwem

Branża produkcyjna wciąż pozostaje główną siłą napędzającą rozwój gospodarki światowej. Wraz ze wzrostem konkurencji wśród światowych dostawców różnych produktów, ciągłym ich dążeniem do dopasowania się do indywidualnych potrzeb klientów oraz skróceniem okresów użytkowania danego typu urządzeń (wymiana na nowsze), zwiększyły się również wymagania stawiane producentom, a związane z ich elastycznością i zdolnością nadążania za najnowszymi trendami rynku. Producenci muszą umieć podejmować szybkie, strategiczne decyzje w oparciu o napływające na bieżąco informacje o stanie rynku oraz płynnie dostosowywać profil działalności przedsiębiorstwa do wciąż zmieniających się warunków zewnętrznych. Sprawny proces decyzyjny na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa – biznesu i produkcji – powinien być realizowany z wykorzystaniem najnowszych aktualnych informacji, przedstawianych kompleksowo i w odpowiedniej, zrozumiałej formie. Obecnie jednak w praktyce informacja o tym, co dzieje się na poziomie produkcyjnym, nie zawsze dociera do poziomu biznesowego, zarządzania przedsiębiorstwem. Często zdarza się, że podejmowane w sferze biznesowej decyzje bazują na niepełnej informacji o stanie procesu produkcyjnego. Spowodowane jest to zazwyczaj brakiem odpowiedniego kanału przepływu informacji pomiędzy systemami kontroli i zbierania danych o procesie a infrastrukturą teleinformatyczną IT przedsiębiorstwa. Podobnie zdarza się również, że decyzje podejmowane przez pracowników technicznych na poziomie produkcyjnym nie uwzględniają możliwych negatywnych następstw i szkodliwego wpływu np. na inne urządzenia przyłączone do tej samej sieci zasilającej.

 Rysunek 1. Inteligentny proces produkcyjny

Na podstawie powyższych przykładów widać wyraźnie, że przedsiębiorstwa branży produkcyjnej potrzebują nrzędzi zapewniających im pełny, kompleksowy obraz funkcjonowania wszystkich poziomów zakładu, przez cały okres jego funkcjonowania. Sfera biznesowa musi otrzymać najnowsze, najistotniejsze informacje o stanie procesu produkcyjnego i samego zakładu, interpretowane w odpowiednim kontekście tak, by podejmować właściwe strategiczne, kompleksowe decyzje dotyczące jego funkcjonowania.  

Ścisły związek trzech dziedzin

Pojawia się więc idea: Wprowadźmy do procesu produkcyjnego inteligencję. Oto synteza trzech kluczowych elementów niezbędnych w nowoczesnych, światowych koncernach produkcyjnych, umożliwiających im konkurowanie we współczesnej gospodarce: