TRW Fabryką Roku 2006

  Tegoroczną, przyznaną po raz pierwszy, nagrodę Fabryka Roku, przyznawaną przez czasopismo Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, uzyskała firma TRW Polska z Częstochowy. Jest to wyraz uznania dla tej firmy, która skutecznie wprowadza nowoczesne metody z zakresu utrzymania ruchu w celu osiągnięcia nadzwyczajnych wyników operacyjnych.

  Firma TRW Polska jest częścią amerykańskiego koncernu TRW Automotive, produkującego części i podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Dwa zakłady zajmują się produkcją pasów bezpieczeństwa, zamków do pasów, regulatorów wysokości oraz poduszek powietrznych i modułów poduszek powietrznych. W uznaniu osiągnięć firmy w dziedzinie nowoczesnego funkcjonowania i zarządzania utrzymaniem ruchu redakcja czasopisma Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz powołani przez nią eksperci zdecydowali o przyznaniu pierwszej nagrody w konkursie.

  Czym jest w praktyce utrzymanie ruchu? Zgodnie z definicją jest to funkcja odpowiadająca za: planowanie, projektowanie, specyfikowanie, instalowanie, modyfikowanie, obsługę, kierowanie oraz konserwację instalacji przemysłowych, maszyn produkcyjnych, systemów i wyposażenia zakładu pracy.

  Jak wybierano?

  Wyboru Fabryki Roku 2007 dokonano po analizie bardzo szczegółowej ankiety, którą musiały wypełnić wszystkie przystępujące do konkursu fabryki. Po zapoznaniu się z ankietą i dodatkowymi materiałami nadesłanymi od firm redakcja i eksperci UR wyłonili zwycięzcę – firmę TRW Polska, jako najlepiej odpowiadającą założeniom Fabryki Roku. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do tegorocznego konkursu – Fabryka Roku 2007.

  Redakcja

  Oczywiście samo sprawne utrzymanie ruchu nie przyczyni się do efektywności gospodarczej firmy. Wiąże się z tym efektywność wszystkich procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza zarządzanie produkcją. Trudno wskazać, który z czynników odgrywa decydującą rolę w sprawnym działaniu każdej firmy, jednakże usterki w jakiejkolwiek części złożonego organizmu, jakim jest współczesne przedsiębiorstwo, powodują niewydolność całości. Dlatego tak niezmiernie ważne jest współgranie wszystkich działów firmy, w czym poczesne miejsce zajmuje właśnie utrzymanie ruchu. Jest to tym trudniejsze, że tak jak istnieją bardzo sparametryzowane procedury związane z produkcją i zarządzaniem poszczególnymi jej etapami (zarówno fizycznymi, jak i finansowymi), tak utrzymanie ruchu to zespół czynników często trudno mierzalnych ilościowo i w związku z tym niezwykle trudnych do przełożenia na język komputerowy. Tym większe uznanie należy się więc firmom takim jak TRW Polska, które z powodzeniem stosują nowoczesne metody utrzymania ruchu, przyczyniające się do sprawnego realizowania szeroko rozumianego procesu produkcji (w tym pełnego łańcucha dostaw). Truizmem jest bowiem stwierdzenie, że od sprawności „utrzymaniowców” i działu głównego mechanika i energetyka zależy ciągłość produkcji.

  TRW Polska z powodzeniem stosuje nowoczesne metody zarządzania w utrzymaniu ruchu, dzięki czemu zarząd może w pełni nadzorować wszelkie procesy tam zachodzące i z wyprzedzeniem planować odpowiednie posunięcia.

  Każde zaniechanie w newralgicznych punktach związanych z utrzymaniem ruchu mści się natychmiast perturbacjami w produkcji, aż do jej wstrzymania włącznie. Jak więc firma radzi sobie z problemami związanymi z zapewnieniem ciągłości produkcji?

  W dwóch częstochowskich zakładach produkowane są poduszki powietrzne, moduły poduszek powietrznych oraz pasy bezpieczeństwa (w tym również z napinaczami pirotechnicznymi), zamki bezpieczeństwa (w tym zamki z napinaczami pirotechnicznymi) oraz regulatory wysokości. Większość operacji jest wykonywana ręcznie przy użyciu maszyn szyjących, składarek oraz bogatej gamy urządzeń wykonujących takie czynności, jak zaginanie, wkręcanie, zgrzewanie ultradźwiękowe. Stosuje się także nowoczesne układy kontrolno-pomiarowe na bazie techniki laserowej lub wizyjnej.

  Autor: Tomasz Kurzacz