Introl wykona instalację podawania biomasy w EC Zofiówka

    Introl podpisał ze Spółką Energetyczną Jastrzębie umowę na budowę w systemie „pod klucz” zamkniętej instalacji pneumatycznego podawania biomasy do kotłów OP-140 na terenie Elektrociepłowni Zofiówka.

    Wartość kontraktu wynosi 9,9 mln zł netto. Termin wykonania prac ustalono na 5 miesięcy od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub od dnia protokolarnego przekazania placu budowy (w zależności od tego, który z terminów jest późniejszy).