Wzrost produkcji specjalnych szkieł w SSE Mielec

    Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec udzieliła firmie D.A. GLASS drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie. Łączne zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie Strefy wyniesie 46 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 16 mln zł.

    D.A. GLASS prowadzi działalność w zakresie produkcji szkła płaskiego powierzchniowo trawionego metodą chemiczną, o różnych parametrach, optycznych z przeznaczeniem dla przemysłu oświetleniowego, budowlanego i meblarskiego. Obecnie ok. 50 proc. szkła matowego o parametrach 700 DLTF (stopień rozproszenia światła) stosowanego w Polsce do produkcji drzwi, mebli, wystroju wnętrz i elewacji zewnętrznych budynków produkowana jest przez tą firmę. Podstawowe produkty D.A. GLASS obejmują szkło matowe, ozdobne, głęboko trawione i elewacyjne.

    D.A. GLASS aktywnie współpracuje z instytutami, uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowania i wdrożenia nowych wyrobów i nowoczesnych technologii na poziomie światowym, posiada kilka patentów. Planowana działalność wg zezwolenia: produkcja specjalistycznego szkła szklarniowego i prace badawczo-rozwojowe.

    Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC Podstrefa Głogów Małopolski D.A. GLASS planuje zakupić od Gminy Głogów Małopolski nieruchomość niezabudowaną (dwie działki o łącznej powierzchni blisko 1,8 ha) i wybudować nowoczesny zakład produkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażony w kompletną linię produkcyjną do chemicznego przetwarzania szkła metodą wertykalno – zanurzeniową.

    Planowany projekt charakteryzuje wysoki stopnień innowacyjności procesowej i produktowej. D.A. GLASS zamierza wprowadzić na rynek specjalistyczne szkło szklarniowe, wytwarzane z zastosowaniem nanotechnologii, o parametrach uwzględniających kąt padania promieni słonecznych spełniających zróżnicowane zapotrzebowanie różnych roślin na intensywność oświetlenia.