Inwestycje MSP w IT w 2012 roku

  Kryzys to czas podwójnej ostrożności inwestycyjnej. Niechęć do podejmowania ryzyka w dobie niestabilnego rynku, dotyczy zwłaszcza mniejszych przedsiębiorstw, dla których każdy nieprawidłowy ruch biznesowy, może okazać się decydujący. Jak zatem przetrwać kryzys bezpiecznie, ale nie pozostając w tyle za konkurencją?

  Z pewnością warto szukać rozwiązań, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zwrotu z inwestycji (ROI). Drugi przewidywany przez Epicor kierunek popytu to narzędzia IT, analizujące sprzedaż i wychwytujące trendy, jak na przykład Business Intelligence. BI to nie tylko źródło wiedzy o rzeczywistej kondycji finansowej firmy, ale także rozwiązanie, którego funkcjonalność pozwala na stworzenie nowych modeli sprzedażowych.

  Dosyć powszechnym zjawiskiem w kryzysie jest szukanie przez przedsiębiorstwa nowych rynków zbytu. Wówczas kompletne informacje na temat do tej pory realizowanych pojedynczych, nietypowych zleceń, uzyskanie danych o formie zamówienia, wybieranych produktach czy posiadanie historii kontaktów z klientem, stanowi podstawę do przygotowania oferty biznesowej dla nowych branż.

  Innym scenariuszem kryzysowym, który pozwala na ciągły rozwój bez tymczasowego zawieszania ekspansji firmy, jest przeniesienie części biznesu do „chmury”. Rozwój tego typu technologii czy aplikacji internetowych to widoczny już od pewnego czasu trend, który będzie się rozpowszechniał na nowe biznesowe horyzonty. Polskie przedsiębiorstwa, które podejmą wyzwanie wykorzystania globalnego zamieszania gospodarczego na swoją korzyść, będą musiały wypracować nowy system dystrybucyjny. W takich przypadkach szybkość przepływu danych i dostęp do firmowych baz dzięki np. cloud computing, znacznie usprawnia realizację procesów.

  A jakie kroki wykonać, jeśli nowym inwestycjom na razie mówimy zdecydowanie nie? Brak aktualnie prowadzonych wdrożeń, nie oznacza, że znika potrzeba modernizacji systemów czy sprzętu.

  Nie marnując czasu, watro wykorzystać kryzys na prace przedwdrożeniowe. Wybór dostawcy i znalezienie właściwego oprogramowania, przygotowanie środowiska, to działania niemal bezkosztowe, choć bardzo czasochłonne. Dlatego tym bardziej efektywnym wyjściem jest rozpoczęcie ich zdecydowanie wcześniej.

  Autor: Edward Jędrzejowski, Solutions Engineer, Epicor Software Poland