Inwestycyjne plany Dębicy

    Firma Oponiarska Dębica zainwestuje w latach 2011-2013 ok. 70,4 mln USD, wynika z raportu spółki. Inwestycje są związane m.in. z planem dostosowania produktów firmy do nowych wymagań Unii Europejskiej.

    „Spółka rozpoczyna realizacje procesu inwestycyjnego związanego z dostosowaniem produktów do wymogów w zakresie etykietowania opon, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady. Celem procesu inwestycyjnego jest wprowadzenie w spółce rozwiązań zapewniających spełnienie wymogów technicznych i prawnych określonych w/w rozporządzeniem oraz utrzymanie przez spółkę pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie” – głosi komunikat.

    Inwestycje dotyczyć będą całości procesów produkcyjnych, w tym również zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji opon i będą one realizowane w latach 2011-2013.

    „Zarząd szacuje, że wartość inwestycji w przedmiotowym obszarze w latach 2011-2013 wyniesie około 70,4 mln USD. Plan inwestycyjny uzyskał akceptację zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej” – czytamy dalej.

    Dębica miała 19,68 mln zł zysku netto w I kw. 2011 roku wobec 10,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 520,96 mln zł wobec 418,17 mln zł rok wcześniej.