Jak ograniczać ilość odpadów w procesie produkcyjnym

Źródło: Francis Ray/Pixabay

Zarządzanie odpadami w zakładzie przemysłowym wymaga cofnięcia się o krok i spojrzenia z dystansu na cały proces produkcyjny, a także przeanalizowania czynników biznesowych. W ten sposób można zidentyfikować obszary, w których powstaje nadmiar odpadów.

Producenci wszystkich branż mierzą się z problemem odpadów generowanych w całym procesie produkcyjnym – od etapu surowca po pakowanie produktu końcowego. Aby ograniczyć ilość powstających odpadów, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

1️⃣ W jaki sposób surowce i materiały dostają się na teren obiektu?

Czy produkt może być transportowany w wannach lub zbiornikach zamiast w workach? Czy składniki mogą być przewożone w większych lub mniejszych pojemnikach, aby zapobiec marnotrawstwu? Czy istnieją materiały, które mogłyby być ponownie wykorzystane, zamiast stać się odpadami? Odpowiedź na te m.in. pytania jest ważnym krokiem w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów.

2️⃣ Czy istnieje w zakładzie plan zarządzania odpadami?

Zespoły ds. zapewnienia jakości i ochrony środowiska mogą opracować standardowe procedury operacyjne dotyczące zarządzania odpadami. Procedury te zapewniają przeszkolenie personelu w zakresie zapewnienia segregacji i organizacji produktu oraz zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym. Przeszkolenie personelu dotyczące standardowych procedur operacyjnych zakładu ma kluczowe znaczenie dla właściwego wdrożenia skutecznego programu zarządzania odpadami – od wiązania tektury falistej i rozdrabniania/kruszenia odpadów opakowaniowych do sposobów postępowania z odpadami.

3️⃣ Czy linia pracuje prawidłowo i wydajnie?

Czy linia produkcyjna wytwarza nadmiar odrzutów? Źle działająca linia może powodować powstawanie produktów, które nie spełniają standardów, dlatego należy przyjrzeć się jej działaniu. Takie przyczyny odrzutu produktów – związane z niewłaściwym funkcjonowaniem linii produkcyjnej – często mogą być minimalizowane.

4️⃣ Jakie czynniki biznesowe wpływają na zarządzanie strumieniem odpadów?

W nowoczesnym środowisku produkcyjnym coraz powszechniejszym trendem staje się zrównoważony rozwój. Wiele firm decyduje się na wdrożenie praktyk zrównoważonych pomimo zwiększonych kosztów operacyjnych. Inne kierują się oszczędnościami, z naciskiem na rentowność i wzrost.

5️⃣ Co można zrobić na wczesnym etapie, aby włączyć gospodarkę odpadami do procesu?

Nawet na wczesnych etapach projektowania obiektu przemysłowego, w trosce o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, należy uwzględnić gospodarkę odpadami. Przy wyborze lokalizacji inwestorzy powinni wziąć pod uwagę dostępność miejscowego centrum recyklingu. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w pobliżu znajduje się odpowiedni obiekt, czy też odpady będą transportowane na duże odległości. Te m.in. czynniki mogą mieć wpływ na opracowanie planu zarządzania odpadami w zakładzie.

* * *

Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista zagadnień do rozważenia, stawia jednak kilka kluczowych pytań, które mogą wpływać na opracowanie planu zarządzania odpadami. Ten zaś jest niezbędny, by ograniczać ilość odpadów, zwiększać wydajność i w efekcie obniżać koszty.


Renee Benson jest inżynierem ds. opakowań w firmie CRB, będącej partnerem
CFE Media.