Jak przygotować zakład przemysłowy do pomiarów termowizyjnych w ramach kontroli przeciwpożarowej?

1. Czym jest termowizja instalacji?

Termowizja w elektroenergetyce wykorzystuje zjawisko promieniowania cieplnego spowodowanego np. przeciążeniem obwodów elektrycznych. Sprzęt termowizyjny rejestruje emisję ciepła, dzięki czemu można natychmiastowo i dokładne wskazać usterki. Diagnostyka odbywa się pod pełnym obciążeniem instalacji.

2. Kiedy i kto wykonuje kontrolę?

Firmy wykonują okresowe kontrole wg własnych procedur przez kierowników utrzymania ruchu lub elektryków. Wewnątrzzakładowe pomiary są często podważane przez ubezpieczalnie ze względu na niespełnianie określonych wymogów. Firmy ubezpieczeniowe przez brak przepisów w Polsce posługują się wytycznymi niemieckimi. Do najważniejszych zalicza się m.in. normę DIN 54191 “Badania nieniszczące – badanie termograficzne urządzeń elektrycznych” oraz wytyczne: VdS-2851 VdS-2859 i VdS-3447. Ubezpieczalnie wskazują standard przeprowadzania badań termowizyjnych w ramach okresowych kontroli p.poż., są to m. in.:

 • diagnostyka stanu instalacji elektroenergetycznej co najmniej raz w roku;
 • sprzęt termowizyjny o określonych min. parametrach:
  • rozdzielczością detektora 320 x 240 pikseli;
  • rejestracją temperatury > 500˚C;
  • dokładnością ± 2 % lub 2 K;
  • czułością temperaturową: ≤ 0,08K;
  • zmiennych 2 obiektywach;
 • wykonywanie pomiarów przez certyfikowany, doświadczony i neutralny personel z firmy zewnętrznej.

3. Jak przebiega badanie?

Pomiar przeprowadzany jest przez doświadczonego operatora kamery w asyście wewnątrzzakładowego elektryka, który doprowadza specjalistę do wszystkich punktów pomiarowych, takich jak szafy sterujące, rozdzielnice, przyłącza przewodów czy transformatory. Obecność osoby zatrudnionej w firmie odpowiedzialnej za stan instalacji jest kluczowa. Prócz doprowadzania specjalisty do punktów na bieżąco otrzymuje informacje o napotkanych usterkach, dzięki czemu może zaplanować naprawy lub natychmiastowo zareagować.

Przed przyjazdem specjalisty i skanowaniem obiektów kamerą termowizyjną zaleca się określić ilość punktów pomiarowych i wyznaczyć opiekuna. Pomiarom powinny podlegać wszelkie przełączniki, szynoprzewody, rozdzielnice, połączenia kablowe, wyłączniki i wszelkie urządzenia prądowe. Pomiar trwa od kilku godzin do kilku dni, zależy od wielkości zakładu, ilości punktów, rodzaju instalacji i jej dostępności.

Po każdej kontroli sporządza się raport powykonawczy. Prawidłowo wykonany protokół jest najważniejszym dokumentem z pomiarów – na jego jakość i zgodność z wytycznymi zwracają uwagę ubezpieczalnie. Dobrą praktyką jest sporządzanie dokumentacji w standardzie ISO 18436-7:2014.

4. Jakie są zalety termowizji w przemyśle?

Przeprowadzanie kontroli instalacji kamerą termowizyjną to m.in.:

 • nieinwazyjne badanie dające natychmiastowy wynik w trakcie standardowej pracy bez zatrzymywania produkcji;
 • ograniczenie zagrożenia pożarowego;
 • wzrost wydajności pracy i zoptymalizowanie procesu technologicznego;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji;
 • skuteczne i zoptymalizowane planowanie prac remontowych.

5. Jakie są koszty diagnostyki?

Koszt zakupu kamery termowizyjnej spełniającej min. wymagania norm VdS to ok. 35 tys. zł., a sprzęt umożliwiający precyzyjne pomiary to ponad 70 tys. zł. Pełne szkolenia termograficzne to koszt niemal 20  tys. zł.

Koszty przeprowadzenia pomiarów przez firmę zewnętrzną w zależności od zakresu są wielokrotnie niższe. Ponadto precyzyjne kamery w rękach doświadczonych operatorów pozwalają na wychwycenie błędów, które trudno dostrzec wykorzystując prosty sprzęt i opierając się na podstawowej wiedzy.

Wykonywanie pomiarów instalacji zgodnie z wymaganiami ubezpieczalni prócz bezpieczeństwa wpływa w sposób znaczący na efektywność produkcji, ma również niebagatelny wpływ na obniżenie składki ubezpieczeniowej OC przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie poziomu ryzyka wystąpienia szkód wynikłych np. z powodu wybuchu pożaru.

W ramach wewnętrznych procedur zakładowych stosowanie sprzętu o parametrach niższych niż wymagane w przepisach może stanowić dodatkowe środki ostrożności. Warto jednak zlecić taką usługę profesjonalistom, których sprzęt bardzo często kilkukrotnie przewyższa wymogi zawarte w normach.

Z powyższych powodów proponujemy skorzystać z usług firm specjalizujących się w  wykonywaniu termowizji instalacji elektrycznych. Szybką wycenę i realizację usługi na terenie całej Polski można otrzymać kontaktując się z firmą EASYRENTIER pod adresem kontakt@easyrentier.com lub przez stronę internetową www.easyrentier.com.