Jak uniknąć chaosu informacyjnego poprzez efektywne zarządzanie danymi

Obecnie granica między biznesową działalnością przedsiębiorstwa a działem utrzymania ruchu zaciera się. Znacznie skrócił się czas wykonywania poszczególnych projektów. Należy o wiele szybciej i niższym kosztem wypuszczać produkt na rynek.

Menedżerowie są zmuszeni do wyszukiwania i wykorzystywania każdej nadarzającej się okazji, aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Patrząc od strony biznesu, taki program jak SAP integruje system informacji w firmach, tworząc jednolite źródło danych, znacznie obniża koszty i zwiększa wydajność działalności administracyjnej.

Informacje dotyczące działalności, utrzymania ruchu, projektów przedsiębiorstwa oraz krytycznych informacji inżynieryjnych – wykorzystywane do budowania, prowadzenia i utrzymania firmy – znajdują się zazwyczaj w różnych miejscach. Taki system rzadko pozwala na powiązanie tych informacji z systemem zarządzania. Głównym problemem jest dostęp, który pozwoliłby skompletować, uściślić i skorygować dane w okresie działalności firmy.

Rozbieżność danych

Postęp technologiczny, efektywniejsze zarządzanie i brak tolerancji dla mniejszej produktywności spowodowały, że na rynku pojawiło się wiele systemów, których zadaniem jest zajęcie się każdym aspektem zachodzących w firmie procesów. Właściciele firm muszą integrować poszczególne rozwiązania, aby zapewnić optymalną wydajność wdrażanych systemów.

Dodatkowy problem stanowią różne bazy informacji i formaty, w których się znajdują, począwszy od formatów papierowych aż po elektroniczne pliki CAD; od zwykłych arkuszy papierowych po złożone modele techniczne; od systemów różniących się projektem technicznym po sterowanie procesem w czasie rzeczywistym. Gdyby narzędzia do nadzorowania procesów nie zmieniały się, wówczas proste pobieranie danych z różnych źródeł byłoby wystarczające. Niestety, narzędzia te ciągle ulegają zmianie.

Posiadając oddzielne bazy informacji dla każdego zmieniającego się etapu projektu, niemożliwym staje się nadzorowanie ich tak, aby na bieżąco je kontrolować i porównywać z innymi. Firmy produkcyjne potrzebują trzonu, będącego podstawą systemu, który rejestruje zmiany i zarządza danymi po to, aby w każdej chwili dostarczyć spójnej, prawdziwej i kompletnej informacji (rys. 1).

Sprawne kompletowanie informacji

Podstawą jest sprawne łączenie i zarządzanie danymi – tak jak istotnym jest inteligentne pobieranie informacji i uzyskiwanie szybkich odpowiedzi związanych z działalnością firmy. Czy możesz wyobrazić sobie korzyści, które można szybko uzyskać z systemu, np. na temat:

 • Co powoduje nieplanowany przestój w produkcji?
 • Jak mogę zredukować nadwyżkę materiału zamawianego do każdego zlecenia?
 • Jak uniknąć zatoru informacyjnego w czasie przesyłania danych płynących z systemów kontrahentów (ang. Engineering Procurement Contractor – EPC) do naszego systemu zarządzania danymi tak, aby ich przekaz nie stanowił większego problemu?
 • Dlaczego dokonując wyboru partnera, biorę pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie, zamiast opierać się na tym, jakiego systemu uzywa
 • Jak mogę w prosty sposób ustalić wpływ nowych przepisów bez potrzeby przeprogramowania za każdym razem danych firmy?

Gdy informacje techniczne są zebrane w jedno wspólne otoczenie, którym można zarządzać i które wspierane jest przez trzon łączący je z ogólnoświatowym systemem informacyjnym, wówczas odpowiedź na powyższe pytania staje się możliwa.

Właściciele firm i ich dostawcy potrzebują środowiska zarządzania, pozwalającego obydwu stronom chronić ich bieżącą działalność bez potrzeby inwestowania w nowy system. System musi wspierać bieżące inwestycje poprzez wszystkie fazy działalności firmy – od gwałtownie rozwijającego się obszaru projektów do kontrolowanego obszaru sytemu wsparcia zarządzania firmą.

Technologia musi być sprawdzona i efektywna, zapewnić szybki zwrot poniesionych kosztów inwestycji. Rozwiązanie musi być przystosowane do nowych technologii i formatów, jednocześnie umożliwiać zachowanie aktualności danych dotyczących firmy w całym okresie jej istnienia – 25 lat i dłużej.

Rys. 1. Wspólny element łączący systemy może zostać opisany przy użyciu elektronicznego modelu fabryki. Taki elektroniczny model fabryki łączy informacje świata biznesu i świata techniki, aby wspólnie stanowić optymalną konkurencję na rynku. Łączy również bazy danych technicznych, aby zapewnić użytkownikom dostęp do źródła informacji, umożliwiający ponowne użycie oraz przesyłanie wartościowych treści technicznych

Korzyści ze wspólnego elementu łączącego systemy

Jakie są korzyści z połączenia informacji technicznych z całego przedsiębiorstwa poprzez jeden wspólny element łączący i zarządzający danymi? Takie systemy funkcjonują już od ponad 10 lat i dostarczają bieżące dane poprzez aktualnie działające przedsiębiorstwa i projekty obydwu stronom – właścicielom firm i ich dostawcom:

 • wirtualna eliminacja przekazywania kosztów dla jednego z głównych przedsiębiorstw naftowych prowadzi do oszczędności od 1 mln dol. do

  4 mln dol. na projekcie,

 • 20-proc. redukcja kosztów zapasowych w jednej z większych firm działających na świecie,
 • 15 % oszczędności czasu jednego z większych dostawców (EPC) w związku z redukcją błędów, wymuszających ponowną pracę nad tym samym elementem – co jest możliwe, gdy każdy ma dostęp do właściwej informacji,
 • eliminacja opóźnień spowodowanych brakiem informacji z kilku różnych projektów w procesie przekazywania do eksploatacji i oddania do użytku obiektów w jednej z większych firm naftowych.

Ta sama firma skróciła także czas wymagany do otrzymania wszystkich niezbędnych licencji umożliwiających rozpoczęcie produkcji. Oszczędność nawet jednego dnia w tym procesie pozwala na uzyskanie dodatkowych zysków liczonych w milionach dolarów.

Menedżerowie są zmuszeni do wyszukiwania i wykorzystywania każdej nadarzającej się okazji, aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Dodatkowo, właściciele firm otrzymują efektywniejszy system w zakresie dostaw, wówczas gdy mają możliwość bliższej współpracy z dostawcami. Dzięki wcześniejszemu dotarciu do informacji technicznych, właściciele mogą skupić się na innych aspektach swojej działalności oraz zredukować ogólne koszty swoich firm. Wcześniejszy dostęp do informacji oznacza, że dostawcy opierają swoją pracę na sprawdzonych informacjach, mających również duże znaczenie w dotrzymywaniu terminów danego projektu. Nie byłoby to możliwe przy ciągłym poprawianiu projektów, spowodowanym opóźnionymi działaniami oraz ciągłą aktualizacją danych.

Redukcja danych i ich przetwarzanie w informacje

Ryszard Nowicki, redaktor I&UR

Z punktu widzenia utrzymania ruchu ważnym zagadnieniem jest zarządzanie danymi  gromadzonymi na rzecz oceny stanu technicznego maszyn. Dopóki są to  quasi statyczne dane pomiarowe, sytuacja nie jest jeszcze tak zła, natomiast w przypadku szeregu maszyn (w szczególności krytycznych) gromadzone są dane dynamiczne  (np. sygnały drgań mechanicznych, elektrycznych, pulsacje ciśnienia).

Wtedy szczególnego znaczenia nabierają procedury redukcji danych i ich przetwarzania w informacje. Dane dynamiczne mogą być gromadzone z pomocą zróżnicowanych systemów nadzoru stanu. Najpoważniejsze to systemy stacjonarne, które umożliwiają dodatkowo zabezpieczenie maszyny. Coraz częściej stosowane są tańsze systemy skaningowe. Mają one ograniczone możliwości automatycznego zabezpieczenia, natomiast często dają wystarczająco dobrą informację o zmianie stanu. Ciągle jeszcze wykorzystywane są w tym celu przenośne przyrządy (choć tu warto pamiętać, że nie każdą maszynę można zdiagnozować z pomocą sprzętu przenośnego).

W dużych przedsiębiorstwach możliwe jest stosowanie wszystkich ww. technik jednocześnie. Tak więc warto się rozejrzeć za takim systemem wspomagania zarządzania stanem technicznym, który może pracować jednocześnie ze wszystkimi spośród  ww. technik. Cechami charakterystycznymi takiego nowoczesnego systemu są:

(a) możliwość wspomagania doradczego procesu formułowania diagnoz,

(b) możliwość automatycznego powiadamiania stosownych służb w razie stwierdzenia odstępstwa od właściwego stanu technicznego i,

(c) łatwość interfejsowania z innymi systemami automatyki wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie.

W związku z tym, że coraz więcej danych tworzonych jest za pomocą różnorodnych programów komputerowych, różnych formatów, w przedsiębiorstwach, biurach o różnych lokalizacjach, tradycyjnej dokumentacji papierowej oraz coraz większej ilości danych wymienianych pomiędzy firmami – efektywne zarządzanie danymi staje się elementem najważniejszym, by zredukować koszty i zwiększyć wydajność firmy.

Jaki jest więc najlepszy sposób zarządzania danymi? Rozwiązaniem jest wspólny element, łączący istniejące systemy, mogący obsługiwać wszystkie formaty danych i dokumentów – od stuletnich rysunków aż po najbardziej złożone bazy danych – tworzący środowisko możliwe do zarządzania, które śledzi i kieruje zachodzącymi zmianami, wykorzystując jednocześnie w tym celu najnowsze techniki komputerowe i najnowsze technologie, aby pokazać użytkownikowi dane i informacje umożliwiające udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania.

Artykuł pod redakcją Marka Olszewika

Autor: Dr Jeff Hollings, wiceprezes, Bentley Systems, Inc.