Jak ustrzec przedsiębiorstwo przed milionowymi stratami?

Niewłaściwe zarządzanie majątkiem firmy wpływa znacząco na kondycję finansową przedsiębiorstwa – fakt powszechnie znany. Bardzo często wiąże się to z nieprawidłową strategią utrzymania ruchu. Jednak znać zjawisko, a umieć mu zapobiec – to dwie różne rzeczy. Pomimo stosowania różnych praktyk biznesowych w obszarze konserwacji oraz zadbania o właściwy poziom użytkowy maszyn i urządzeń, utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie bardzo szwankuje.

Źródło problemu – zlokalizowane

Firmą, która przeprowadziła pierwsze globalne badania w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw w 2003 roku, a następnie je powtórzyła rok później, jest Intentia.

Wyniki tych badań wykazały, że istnieje niepokojąca rozbieżność między panującymi wśród przedsiębiorców poglądami na korzyści wynikające ze stosowania prewencyjnego utrzymania ruchu a wielkością środków wydawanych w rzeczywistości na zaspokojenie potrzeb w tej dziedzinie.

W rezultacie wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje tej jednej z niewielu możliwości poprawy wyniku finansowego swojej firmy.

Nieprzekonani…

Analizy porównawcze przeprowadzone w trakcie badania wykazały, że prawie 2/3 przedsiębiorców przeznacza na działania prewencyjne mniej niż połowę środków z budżetu przeznaczonego na konserwację i utrzymanie maszyn i urządzeń, a ponad połowa respondentów przyznała, że w skali roku straty w ich firmach, spowodowane awariami maszyn i urządzeń, sięgają nawet 50 000 dolarów amerykańskich. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się te przedsiębiorstwa, które w milionach dolarów liczą szkody wywołane utratą produkcji. Prawie siedem procent badanych przedsiębiorstw odnotowuje w skali roku szkody rzędu ponad miliona dolarów amerykańskich spowodowane utratą produkcji.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy Intentia, podane liczby są zaniżone, ponieważ wiele przedsiębiorstw nie liczy wszystkich kosztów wywołanych przestojem, do których można zaliczyć straty w materiałach, utraconych klientów, większe koszty utrzymania zakładu oraz ogólne koszty związane z wykonaniem dodatkowej pracy i utrzymaniem zaplecza dla pracowników.

…i przekonani przedsiębiorcy

Działania w zakresie prewencyjnego utrzymania ruchu podnoszą wydajność produkcyjną i operacyjną przedsiębiorstwa – to zdanie ponad 85% respondentów, a uzyskanie przewagi nad konkurencyjnością na rynku przy podjęciu wspomnianych działań zadeklarowały prawie 2/3 badanych firm.

Można stwierdzić, że problem związany z odpowiednią strategią utrzymania ruchu jest zjawiskiem występującym w przedsiębiorstwach każdej branży, gdyż badania przeprowadzono w sektorach: produkcyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, energetycznym, użyteczności publicznej oraz usług komunalnych.

Między młotem a kowadłem

Produkować przy minimalnych nakładach (redukując np. wydatki na renowację urządzeń), czy dbać o odpowiedni stan maszyn w przedsiębiorstwie?

Odpowiedź na to pytanie stanowi sedno sprawy i jednocześnie określa filozofię zarządzania firmą. Wciąż bowiem wielu przedsiębiorców nadal rozpatruje działania w zakresie konserwacji i utrzymania maszyn i urządzeń w kategoriach kosztów, a nie inwestycji.

Perspektywiczne zarządzanie w cenie

Zużycie maszyn i urządzeń w wyniku eksploatacji, ich awarie (co pociąga za sobą bardzo często

przestoje linii produkcyjnych) – to ewidentne straty dla firmy. Czy więc nie lepiej, zamiast naprawiać zepsuty sprzęt, zastosować działania zapobiegawcze?

Analiza sytuacji krytycznych (przewidywanie awarii), zwiększenie gotowości maszyn i urządzeń do pracy może mieć przecież wpływ na cały łańcuch dostaw, poczynając od poziomu produkcji,

a skończywszy na oferowanych usługach dla klientów (np. terminowość zleceń).

Wdrożenie planu prewencyjnego utrzymania ruchu to więc nie moda, tylko konieczność prężnie działającego przedsiębiorstwa XXI wieku. Zastosowanie choćby jednej ze strategii utrzymania ruchu zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność firmy, co przekłada się nie tylko na wiarygodność i prestiż firmy, ale również jej finanse.   

Boimy się nowoczesności?

Skąd zatem opory wśród niektórych przedsiębiorców? Brak wsparcia kierownictwa, kwestie finansowe i braki personalne – to główne czynniki hamujące wprowadzanie zmian w firmach, jakie udało się ustalić instytucji przeprowadzającej badania.

Zaawansowane techniki utrzymania ruchu, takie jak konserwowanie i utrzymanie maszyn i urządzeń gwarantujących niezawodność, wciąż jeszcze budzą wątpliwości wśród osób decyzyjnych w firmach. Najprawdopodobniej jest to spowodowane brakiem perspektywicznego (właściwego) postrzegania zagadnienia.

Chcesz zarobić? Zainwestuj

Zatem przedsiębiorcy, którzy nadal zastanawiają się, czy działania prewencyjne w zakresie strategii utrzymania ruchu są warte inwestycji finansowych, niech zadadzą sobie pytanie: Czy stać moją firmę na naprawy sprzętu, przestoje linii produkcyjnych

i niedotrzymywanie terminów zleceń?

 

Autorka artykułu ukończyła Politechnikę Częstochowską na Wydziale Inżynierii Materiałowej, przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej na Politechnice Śląskiej.

Autor: Małgorzata Juszczyk