Jak zwiększyć efektywność energetyczną narzędzi pneumatycznych dzięki zastosowaniu energooszczędnych produktów pneumatycznych?

Szybkozłącza bezpieczne marki CEJN – ergonomiczne złącze, które pozwala na wygodne podłączanie i odłączanie jedną ręką. Dostępne w sklepie internetowym www.pneumat.com.pl.

Na to pytanie łatwo odpowiedzieć na przykładzie badania, które przeprowadzono u producenta rur stalowych, posiadającego zakłady produkcyjne w Niemczech. Przeprowadzono badania efektywności, skupiając się na stratach w sieci sprężonego powietrza, jednocześnie sprawdzając wskaźniki przepływu złączy, węży i zwijaczy węży w ramach pomiaru porównawczego. Podczas badania wykorzystano przepływomierz (flowmeter), węże, zwijacze węży oraz złącza bezpieczeństwa.

Jak wiadomo, kluczowe dla poprawnego przeprowadzenia badania jest odpowiednie przygotowanie się do eksperymentu, dlatego potrzebne było zebranie kilku ważnych informacji – nt. samego producenta, liczby stosowanych złączy pneumatycznych, producenta lub typu aktualnych złączy i węży oraz rodzaju wykorzystywanych narzędzi i intensywności ich użytkowania. Ustalenie tych podstawowych danych przed pomiarem znacznie usprawnia przeprowadzenie próby porównawczej, ponieważ częstotliwość używania takich urządzeń jak szlifierka pneumatyczna czy długość otwarcia zaworu podczas używania nitownicy pozwala zdefiniować charakterystykę pracy układu sprężonego powietrza.

Pomiar porównawczy należy przeprowadzić w realnych warunkach pracy, czyli na tzw. żywym organizmie. Na przepływomierzu ustala się przepływ używany podczas normalnego dnia pracy, a następnie przeprowadza się właściwe badania. Po pierwszej części eksperymentu zamienia się osprzęt instalacji pneumatycznej (m.in. złącza, węże, zwijacze węży) i realizuje się przy tych samych warunkach brzegowych drugą część próby. Warto wiedzieć, że pomiar nie powinien być krótszy niż 30 min. Podczas analizy wyników bierze się pod uwagę również takie parametry stałe, jak moc sprężarki, ciśnienie wejściowe, przepływ czy czas pracy narzędzi. Na tej podstawie – oczywiście z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej – oblicza się potencjał oszczędnościowy.

Szybkozłącza bezpieczne marki CEJN – odpowietrzenie złącza przed rozłączeniem – wyklucza ryzyko obrażeń u operatora w wyniku odrzutu przewodu oraz zmniejsza natężenie hałasu. Dostępne w sklepie internetowym www.pneumat.com.pl.

Wracając do badania właściwego, w tym przypadku pomiar wykazał, że ciśnienie w instalacji podczas próby waha się od 6,5 do 7,5 bara. Powoduje to ciągłą pracę sprężarki w celu uzupełnienia występujących strat i wydatków. W praktyce może to wywoływać niewystarczające ciśnienie na końcu układu, powodując straty mocy lub zatrzymanie urządzeń pneumatycznych.

Wybrane złącza przetestowano przy przepływie 900 l/min i we wskazanym zakresie ciśnienia. Zmierzono przy tym spadek ciśnienia wahający się od 0,5 do 1 bara. Zastosowanie produktów firmy CEJN, w tym przypadku złączy serii eSafe, wykazało o wiele mniejszy spadek ciśnienia, wynoszący zaledwie 0,1 bara. Dowodzi to, że korzystanie ze złączy eSafe (dostępnych w sklepie internetowym Pneumat) może podwoić przepływ i znacznie zmniejszyć stratę ciśnienia. Dzięki temu rozwiązaniu można zapobiec obliczonej na podstawie pomiaru stracie wydajności narzędzi wynoszącej ok. 21%.

Co więcej, w ostatnim czasie udoskonalono również stosowane zwijacze węży. Podczas testów odnotowano potencjał oszczędności energii w wysokości ponad 50%. Przyczyny wynikają z konstrukcji badanego oprzyrządowania – dobry zwijacz węża wykonany jest w sposób pozwalający na możliwie rzadkie i niepowodujące strat przekierowywanie powietrza. Co może wydawać się oczywiste, ale jest jednak bardzo istotne – warto wybierać wysokiej jakości materiały o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Rezultaty pomiarów i potencjały oszczędności bezsprzecznie wykazały, że dzięki zastosowaniu oprzyrządowania pneumatycznego firmy CEJN można zoptymalizować instalację pneumatyczną stosowaną w każdej firmie.

By nie być gołosłownym, warto przytoczyć wyniki niniejszego badania – szacowane roczne oszczędności wyniosły 21% dla złączy pneumatycznych oraz ponad 50% dla zwijaczy węży i 44% dla zastosowania węży spiralnych.

Oznacza to w praktyce, że roczna ewaluacja oszczędności w tym konkretnym przypadku wyniosła aż 154 tys. zł. Efekt ten osiągnięto dzięki wyeliminowaniu nieszczelności, zmniejszeniu spadku ciśnienia oraz obniżeniu ciśnienia roboczego o 1 bar.

Taką oszczędność można uzyskać wyłącznie przy odpowiedniej inwestycji. W tym przypadku koszty były następujące: 52 tys. zł za materiały – węże, złącza i zwijacze – oraz 22 tys. zł za przeprojektowanie i instalacje nowego systemu. Warto również wspomnieć, że czas amortyzacji tego typu przedsięwzięć wynosi zaledwie 6 miesięcy. W tym okresie nie uwzględniono oszczędności wynikających ze zmniejszenia czasów przestoju urządzeń oraz korzyści polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, które – obok wydajności – stanowią strategiczną cechę wszystkich produktów marki CEJN.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem badań na stronie: www.pneumat.com.pl/raport-pomiaru. Pełna analiza obejmuje kompleksową dokumentację tekstową oraz wartości pomiarowe.

Oficjalnym dystrybutorem produktów CEJN w Polsce jest Pneumat z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 160. Mamy 10 oddziałów w całej Polsce, ponad 120 tys. produktów w ofercie i najnowocześniejszy sklep internetowy z pneumatyką. Sprawdź aktualną promocję na zestawy, które zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Bezpieczny pistolet do przedmuchu – wyposażony w końcówkę, która formułuje strumień powietrza, zapewniając bezpieczeństwo. Dostępny w sklepie internetowym www.pneumat.com.pl.

Pneumat System