Jaka ma być europejska chmura?

  Komisja Europejska ogłosiła dziś europejską agendę cyfrową, która zakłada pobudzenie wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych.

  Jest ona rozwinięciem przedstawionej przez komisję w tym roku propozycji w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących ochrony danych oraz poprzedza europejską strategię na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, która zostanie przedstawiona w najbliższych miesiącach.

  Korzyści związane z realizacją modelu przetwarzania w chmurze wynikają z oszczędności skali. Ok. 80 proc. organizacji, które sięgają po to rozwiązanie, osiąga od 10 do 20 proc. oszczędności kosztów. W przypadku upowszechnienia tych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki, można więc oczekiwać znaczącego zwiększenia produktywności, zakłada KE.

  Może to przyczynić się do powstania 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie oraz rocznego przyrostu do 2020 r. PKB w całej unii o 160 mld euro (ok. 1 proc.).

  Z drugiej strony, brakuje wspólnych norm i precyzyjnych umów, co odstrasza obecnie wielu potencjalnych użytkowników od zastosowania rozwiązań opartych na modelu chmury. Nie wiedzą oni dokładnie, jakich standardów i certyfikatów powinni szukać, aby zaspokoić swoje potrzeby oraz wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, np. zapewnić bezpieczeństwo danych (własnych lub swoich klientów) bądź zagwarantować interoperacyjność aplikacji.

  Dostawcy i użytkownicy usług w modelu chmury oczekują również jaśniejszych zasad w przypadku świadczenia usług w modelu chmury, np. odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca rozstrzygania sporów prawnych bądź tego, w jaki sposób uzyskać pewność co do łatwości przenoszenia danych i oprogramowania między różnymi dostawcami usług w modelu chmury.

  Wśród kluczowych działań, jakie zakłada strategia, jest rozwiązanie problemu mnogości standardów, aby zapewnić użytkownikom chmury interoperacyjność, przenoszenie danych i odwracalność danych; niezbędne normy zostaną określone do 2013 r. Innymi działaniami są m.in. promowanie ogólnounijnych mechanizmów certyfikacji dla wiarygodnych dostawców usług w modelu chmury oraz ustanowienie europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych z udziałem państw członkowskich i podmiotów branżowych, aby wykorzystać siłę nabywczą sektora publicznego (20 proc. wszystkich wydatków w dziedzinie IT).

  Źródło: www.wnp.pl