PSE Operator planuje inwestycje za prawie 10 mld zł

    Rada nadzorcza PSE Operator zatwierdziła Plan Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI) spółki, który stanowi integrację działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej na lata 2013-2017.

    PZI podlega aktualizacji w cyklu rocznym, tj. corocznie opracowywany jest plan na kolejny okres pięcioletni. PZI na okres 2013- 2017 obejmuje łącznie 287 zadań. 250 z nich jest już imiennie ujętych w planie, a 37 zadań przewidzianych jest do przygotowania.

    Łączne nakłady planowane na inwestycje w latach 2013- 2017 wynoszą około 9,9 mld zł. W wyniku realizacji zadań ujętych w opracowanym PZI 2013÷2017 do końca roku 2017 przewiduje się m.in. wybudowanie 10 linii przesyłowych 400 kV (ok. 1 051 km tj.: 1 897 km torów prądowych) i 4 linii przesyłowych 220 kV (ok. 92 km tj.: 141 km torów prądowych) o raz rozbudowanie 39 stacji elektroenergetycznych i zmodernizowanie 9 linii przesyłowych 400 kV.

    Efektem realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych ujętych w PZI 2013- 2017, ale wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2017, ma byc 4 687 km nowych torów prądowych 400 kV, 806 km modernizowanych torów prądowych 400 kV, 267 km nowych torów prądowych 220 kV oraz 1 188 km modernizowanych torów prądowych 220 kV.