Jedna firma dopuszczona do aukcji ws. Zakładów Maszyn Chemicznych

    Spółka Profarb I z Gliwic została dopuszczona do zaplanowanej na piątek aukcji w sprawie sprzedaży Zakładów Maszyn Chemicznych „Metalchem” z Gliwic – poinformował resort skarbu.

    Cena wywoławcza zakładów to ponad 7,8 mln zł. Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów w spółce. Resort skarbu wystawi na sprzedaż akcje stanowiące 85 proc. kapitału zakładowego Zakładów Maszyn Chemicznych „Metalchem”.

    Zakłady produkują maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych oraz wyroby z tych materiałów. Spółka produkuje m.in. wytłaczarki oraz linie technologiczne.

    Klientami Zakładów są m.in. firmy zajmujące się wytwarzaniem rur kanalizacyjnych i ciśnieniowych, kabli oraz przewodów elektrycznych. Większość z nich to odbiorcy krajowi.

    Prywatyzację w drodze aukcji umożliwia nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z grudnia 2008 r., dzięki której inwestorzy mogą kupować całe spółki, a nie jak wcześniej do 10 proc. udziałów.