Kara dla Introlu za kontrakt w Elektrowni Opole

    Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl, w 100 proc. spółka zależna giełdowego Introlu, otrzymała nakaz zapłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy w Elektrowni Opole.

    Sprawa dotyczy kontraktu na realizację układu pomiaru energii chemicznej paliwa na układzie nawęglania w opolskiej elektrowni. Spółka wykonywała to zadanie w konsorcjum z Energoprojektem-Katowice oraz Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Mador.

    Sąd Okręgowy w Gliwicach nakazał całemu konsorcjum zapłatę kary w wysokości ponad 5 mln zł, powiększoną o ustawowe odsetki liczone od 29 lutego tego roku.

    W opinii władz Introlu, spółka wykonała swój zakres prac terminowo i prawidłowo, a ich wartość wynosiła na 0,76 mln zł netto. Introl uważa nakaz zapłaty za niezasadny i zamierza go zaskarżyć.