Najbardziej pozadani pracodawcy 2011

  W jakich firmach chcą pracować polscy specjaliści i menedżerowie w branżach: Produkcja Przemysłowa i Motoryzacja?

  Wyniki 2. edycji badania Antal International dotyczącego najbardziej pożądanych pracodawców pokazują, że specjaliści i menedżerowie z różnych branż wciąż wskazują zatrudnienie w korporacjach lub firmach międzynarodowych jako najbardziej atrakcyjne. Dla pracowników tego szczebla ważne są przede wszystkim wielkość i prestiż firmy oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna. Wiedzę o firmie zdobywają z biuletynów informacyjnych firm i od znajomych pracujących w danym przedsiębiorstwie.

  Antal International, międzynarodowa firma specjalizująca się w rekrutacji specjalistów i menedżerów średniego i wyższego szczebla z różnych sektorów rynku, publikuje listę najbardziej pożądanych pracodawców w poszczególnych branżach. Respondenci – specjaliści i menedżerowie – wskazywali najczęściej korporacje lub firmy międzynarodowe jako tych pracodawców, u których chcieliby pracować.  

  „Korporacje międzynarodowe dbają o renomę wśród potencjalnych kandydatów budując silną markę i tworząc sprzyjające warunki pracy, które umożliwiają rozwój zawodowy. Wiedzą, że rynek pracodawcy się kończy – zbliżający się niż demograficzny oraz dynamiczny rozwój korporacji międzynarodowych na polskim rynku spowoduje, że tylko firmy o dobrej opinii będą mogły konkurować o najlepszych specjalistów i menedżerów.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

  Dla ponad połowy specjalistów i menedżerów objętych badaniem powodami, dla których chcieliby podjąć zatrudnienie w danej firmie jest jej wielkość i prestiż (58%) oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna (50%). „Kandydaci sprawdzają opinię o pracodawcy, jaka panuje na rynku, dlatego warto wcześniej o nią zadbać. Należy mieć na uwadze, że informacje o braku odpowiedniego stosunku do podwładnych czy dużej fluktuacji w firmie z pewnością dotrą do potencjalnego kandydata i mogą wpłynąć na jego decyzję o podjęciu pracy.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International.

   Wynagrodzenie i benefity są  również bardzo ważnym (42% wskazań w badaniu Antal International) czynnikiem skłaniającym kandydata do chęci pracy w danej firmie. Coraz bardziej istotne stają się pozapłacowe korzyści oferowane pracownikowi. Telefon komórkowy, laptop czy samochód z możliwością wykorzystywania ich do celów prywatnych to już podstawowy wymóg wielu osób. Dla kandydatów ważne jest też zapewnienie systemu opieki zdrowotnej pracownikowi i jego rodzinie oraz ubezpieczenia na życie. Niektóre firmy zapewniają też pakiety opieki prawnej. Ważna jest także oferta pracodawcy, która zapewnia pracownikowi dodatkowe benefity pozwalające mu zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz będące dofinansowaniem do różnych aktywności, na przykład: karnet na siłownię czy basen, dodatkowe dni urlopowe, obiady firmowe, prenumerata czasopism czy bony świąteczne. Możliwości awansu i rozwoju oferowane przez pracodawcę są powodem wyboru danej firmy dla 39% respondentów, a szkolenia – dla 21%. Niejednokrotnie najbardziej pożądani pracodawcy finansują wybranym pracownikom studia MBA oraz oferują możliwość uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach specjalistycznych i językowych czy indywidualnych treningach doskonalenia umiejętności.

  Co firmy mogą zrobić, aby cieszyć się dobrą opinią i być pożądanym pracodawcą? Niezwykle ważne jest dbanie o wizerunek firmy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Przy tworzeniu wizerunku firmy największe pole do popisu mają dział HR i dział marketingu. Współpracując ściśle z zarządem te dwa piony powinny ustalić, jakie wartości są dla firmy najważniejsze i w jaki sposób firma planuje je realizować oraz zadbać o prawidłową komunikację swoich działań. Najczęściej wiedzę o firmach specjaliści i menedżerowie czerpią z biuletynów informacyjnych firmy (49%). Warto więc zadbać, aby przekaz był jasny i merytoryczny. Bardzo ważnym źródłem informacji są także znajomi respondentów pracujący w danej firmie (35%). „Warto pamiętać, że osoby, które zatrudniamy są ambasadorami firmy. Istotne jest, aby przemyśleć kształt systemów motywacyjnych i formułę ścieżek rozwoju zawodowego. Takie działania zaowocują w przyszłości dobrą marką pracodawcy, co ułatwi znalezienie najlepszych pracowników na coraz trudniejszym, zdrenowanym rynku pracy.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International.

  Dla 23% specjalistów i menedżerów znacząca jest również opinia i informacje o firmie uzyskane od znajomych nie pracujących w danej firmie, a 29% czerpie wiedzę o przedsiębiorstwie na coraz popularniejszych w Polsce targach pracy. Mniej informacji według respondentów dostarcza Internet (4%) i media (3%).

  Więcej informacji oraz klasyfikacja ogólnopolska na www.antal.pl w zakładce Nasza Wiedza