„Każde wyzwanie, niezależnie od skali, jest okazją do transformacji i uczenia się”

W ekskluzywnym wywiadzie prezes Hamamatsu Photonics, Tadashi Maruno, wyjaśnia, w jaki sposób światowy gigant przezwyciężał przeciwności w ciągu 70 lat swojego istnienia, i świętuje dziś platynowy jubileusz.

Co uważa Pan za najważniejsze osiągnięcie Państwa organizacji?

Wierzymy, że najważniejszym osiągnięciem naszej organizacji, które uważamy również za naszą odpowiedzialność, jest pozytywny wpływ naszych rozwiązań, opracowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i społecznościami lokalnymi, na ludzkość, społeczeństwo i środowisko. To nie tylko zwiększa naszą wartość jako firmy, ale także zmusza nas do wytrwałego wnoszenia znaczącego wkładu w lepszą przyszłość.

W jaki sposób Pana zdaniem firma Hamamatsu Photonics była w stanie tak dobrze prosperować przez tak długi czas oraz co w związku z tym uważa Pan za jej najważniejsze mocne strony?

Od momentu powstania skupiamy się na technologii oświetleniowej, konsekwentnie poprawiając parametry użytkowe produktów, takie jak wysoka czułość i szybkość czujników oraz duża jasność i długa żywotność źródeł światła. Jest to wynikiem naszego zaangażowania w spełnianie wymagań naszych klientów i stawianych przez nich wyzwań.

Filozofia ta obejmuje również nasze produkty opto-półprzewodnikowe, ponieważ staramy się dostarczać unikatowe produkty o wysokiej wartości dodanej, dostosowane do konkretnych klientów i zastosowań, a nie tanie rozwiązania produkowane masowo.

Aby ułatwić realizację tych celów, zainwestowaliśmy we własne i rozbudowane obiekty, umożliwiające projektowanie i produkcję we własnym zakresie — co jest kluczowym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie tego zamierzenia. Dodatkowym aspektem naszego sukcesu jest wdrożenie segmentowego systemu zarządzania rozwojem produktów. System ten, oparty na sprzedaży i zyskach, składa się z działów produkcyjnych odpowiedzialnych za poszczególne produkty. Każdy dział bierze na siebie odpowiedzialność za sukces produktu, co przyczyniło się do stworzenia stylu zarządzania, w których ceni się zarówno doskonałość produktu, jak i rozwój personelu. Ponieważ jednak wierzymy, że zawsze jest miejsce na poprawę, naszym stałym zobowiązaniem jest udoskonalanie i ulepszanie naszych procesów.

Podsumowując, podstawą naszych osiągnięć są nasza kadra pracownicza, technologia i wiedza — to fundament, na którym zbudowany jest nasz sukces. Te osiągnięcia biznesowe nie tylko satysfakcjonują naszych klientów, ale także wzbudzają dumę u każdego pracownika.

Motywuje nas świadomość, że nasze technologie i produkty przyczyniają się do poprawy życia społeczeństwa i rozwoju nauki.

Jakie było największe wyzwanie w 70-letniej historii Hamamatsu Photonics i w jaki sposób organizacja zmieniła się lub wyciągnęła wnioski z tego doświadczenia?

Na początku, i przez cały początkowy okres naszej działalności, borykaliśmy się z niedoborem zasobów, w tym ludzi, towarów lub środków finansowych. W takich właśnie okolicznościach powstawała firma Hamamatsu Photonics. Po tym okresie pojawiło się kolejne wyzwanie, gdy podjęliśmy się rozwoju produktów opto-półprzewodnikowych, które stały się, obok lamp elektronowych, kolejnym towarem, na którym skupialiśmy naszą uwagę. Następnie utworzenie spółek zależnych, a także śmiała ekspansja zagraniczna, zwiększyły i tak już złożony charakter prowadzonych przez nas działań rozwojowych.

Kryzys naftowy w latach 70. XX wieku stanowił poważne wyzwanie finansowe, które skłoniło nas do ponownej oceny i podjęcia prób wyjścia z zapaści. To właśnie w tych czasach próba wprowadzenia stylu zarządzania segmentowego stała się strategicznym czynnikiem umożliwiającym zwinne działanie. A utworzenie Centralnych Laboratoriów Badawczych stanowiło znaczący kamień milowy w umacnianiu naszego zaangażowania we wprowadzanie innowacji.

Zajmowaliśmy się wieloma sytuacjami, tematami i kwestiami, powstającymi zarówno wewnątrz organizacji, jak stanowiącymi reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym. Nieodłączną częścią wartości naszej firmy jest podejmowanie wyzwań, a nie kurczowe trzymanie się status quo. Każde wyzwanie, niezależnie od skali, stanowi okazję do transformacji i uczenia się.

Która filozofia najbardziej przyczyniła się do sinej pozycji firmy?

U podstaw odporności naszej firmy leży filozofia zakorzeniona w dążeniu do nieznanych i niezbadanych obszarów w celu tworzenia nowych rynków wykorzystujących technologie fotoniczne. Kierując się naszym mottem — „Photon is our business” — zobowiązujemy się podejmowania działań na rzecz rozwoju nauki i technologii dla poprawy życia społeczeństwa i zdrowszej planety. Dlatego wysoko cenimy zasady autonomii i ducha wyzwań. Jesteśmy nieustępliwi we wcielaniu tej wizji w życie.

Czy Pana zdaniem jest coś wyjątkowego w sposobie, w jaki Hamamatsu Photonics współpracuje ze swoimi klientami?

Nie trzeba dodawać, że budowanie bliskich relacji z klientami jest niezwykle ważne. Styl naszej firmy polega na opracowywaniu i dostarczaniu niestandardowych produktów, które spełniają potrzeby naszych klientów, a nie sprzedawaniu dużych ilości standardowych produktów. W naszym dążeniu do doskonałości zdobywanie zaufania naszych klientów nie polega wyłącznie na spełnianiu parametrów technicznych produktów, ale obejmuje również zrozumienie wyzwań i problemów, z którymi się borykają. Dogłębnie analizujemy wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci, aby wspólnie opracować produkty dostosowane do ich potrzeb, które nie tylko spełniają, ale i przewyższają ich oczekiwania.

Jakich strategicznych zmian mogą spodziewać się klienci po powołaniu nowego kierownictwa [w grudniu 2022 r.]?

Po zmianie kierownictwa Hamamatsu Photonics klienci mogą spodziewać się kilku strategicznych ulepszeń. Nasze unikatowe produkty są ściśle powiązane z solidnymi strategiami biznesowymi starannie opracowywanymi przez każdy dział firmy. Nowemu kierownictwu zależy na wzmacnianiu dotychczasowych mocnych stron przy jednoczesnym proaktywnym stawianiu czoła wyzwaniom naszych klientów. Strategia zarządzania Grupy Hamamatsu zawiera ujednolicone strategiczne działania poszczególnych obszarów biznesowych, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące inwestycji i rozwoju. Zapewni to szybszy i wydajniejszy proces wprowadzania produktów na rynek.

Kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem zawsze były niezwykle istotne dla Hamamatsu Photonics. Czy może Pan podać kilka przykładów stosowania tej zasady w praktyce przez Pana firmę?

Uważamy, że nasza grupa musi się rozwijać w zrównoważony sposób. Aktywnie przyczyniamy się do neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, uczestnicząc od 2022 roku w inicjatywie „RE100”. Naszym celem jest osiągnięcie 100% wykorzystania energii odnawialnej w naszej grupie kapitałowej do 2040 roku. Obejmuje to konwersję zakupionej energii na zieloną energię i wprowadzenie energii odnawialnej.

Ponadto pracujemy nad poprawą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym naszych pracowników oraz wspieramy miejsce pracy, które jest różnorodne i sprzyja włączeniu społecznemu. W rezultacie otrzymaliśmy prestiżowe certyfikaty, w tym „2023 Health & Productivity Stock Selection1” oraz „2023 Certified Health & Productivity Management Outstanding Organizations (w kategorii dużych przedsiębiorstw) White 5002” (szósty rok z rzędu), przyznawane przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI).

Czy może Pan podsumować największe wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Hamamatsu Photonics, biorąc pod uwagę perspektywę 2024 roku?

Dostrzegamy kilka wyzwań, w tym: wpływ globalnego zaostrzenia polityki pieniężnej, obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego w Chinach i innych częściach świata oraz wzrost cen, który stanowi poważną przeszkodę dla naszej działalności.

Rozwój której branży, takiej jak medycyna, nauki przyrodnicze, półprzewodniki, motoryzacja, lotnictwo, elektronika, ma największy wpływ na Pana firmę? Czy coś się zmieniło na przestrzeni lat?

Medycyna, nauki przyrodnicze, półprzewodniki i badania nieniszczące to kluczowe branże, odpowiadające za ponad 70% naszej sprzedaży. Rozwój sektora medycznego był wyjątkowo gwałtowny, szczególnie w zakresie systemów tomografii komputerowej (TK) i PCR, głównie z powodu wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Przewidujemy, że nasze produkty będą głównie stosowane w przyszłości w rozwiązaniach tomografii komputerowa.

Co więcej, zwiększone zapotrzebowanie na kontrolę rentgenowską w takich obszarach, jak akumulatory litowo-jonowe i płytki drukowane w samochodach elektrycznych, jest kolejnym przykładem znaczącej zmiany, która nastąpiła w ostatnich latach. Nasze źródło promieniowania rentgenowskiego Micro Focus jest powszechnie uznawane za kluczowy produkt w zaspokajaniu potrzeb tego zmieniającego się obszaru kontroli.

A które oferowane przez firmę technologie przyciągnęły największą uwagę?

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku przenieśliśmy punkt koncentracji naszych technologii z pojedynczych produktów na kompleksowe rozwiązania. Dlatego dostarczamy również wbudowane moduły, służące jako silniki w aparaturze naszych klientów.

Są one wyposażone nie tylko w czujniki i źródła światła, ale także obwody i interfejsy napędu.

Czy coś się zmieniło na przestrzeni lat? Jeśli tak, to co spowodowało tę zmianę?

Warto zauważyć, że popyt na produkty obejmujące oprogramowanie, w tym sztuczną inteligencję, a także sprzęt, napędzał i napędza tę zmianę, którą obserwujemy. Z roku na rok jest coraz większy.

Biorąc pod uwagę Pana odpowiedzi na poprzednie dwa pytania, czy przewiduje Pan, że te trendy utrzymają się w ciągu najbliższych sześciu do siedmiu lat, czy też spodziewa się Pan znaczących zmian na rynkach do końca tej dekady?

Przewidujemy, że trendy obserwowane w ostatnich latach utrzymają się przez pewien czas. Na przykład w sektorze opieki zdrowotnej niezbędny jest sprzęt diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie chorób na wczesnym etapie, aby wszyscy ludzie mogli doczekać późnej starości w dobrym zdrowiu. Dlatego rynek ten będzie nadal rozwijał się w przyszłości dzięki zastosowaniu nowych technologii.

Z naszego doświadczenia wynika, że nowe technologie lub produkty mogą potrzebować od sześciu do siedmiu lat lub więcej, aby ugruntować swoją pozycję oraz być stosowane na dużą skalę i na wielu rynkach. Podobnie będzie w innych branżach, które mają wpływ na jakość naszego życia i środowisko naturalne. Jednakże, choć innowacje mogą przekształcić konwencjonalne struktury rynkowe, chcemy być firmą, która utrzymuje silną pozycję niezależnie od zmieniających się technologii.

„Popyt na produkty obejmujące oprogramowanie, w tym sztuczną inteligencję, a także sprzęt (…) z roku na rok jest coraz większy.”

W jakich obszarach technologii/aplikacji fotonicznych Pana zdaniem powstaje obecnie znaczna liczba start-upów? Czy postrzega Pan to jako szansę na rozwój dla Hamamatsu Photonics?

Obserwujemy wzrost w kilku obszarach zastosowań. Chociaż działamy na rynku od 70 lat, wciąż istnieją nieznane i niezbadane obszary, które stwarzają możliwości innowacji i rozwoju, podobnie jak w przypadku start-upów. Jednym z nich jest technologia kwantowa, która otwiera nowe możliwości w technologii fotonicznej w zakresie wykrywania, komunikowania się i ,obliczeń. Postrzegamy to zarówno jako wyzwanie, jak i szansę i jesteśmy chętni do współpracy z wieloma firmami, w tym start-upami.

Przyjęcie tych nowych technologii jest zgodne z naszym zobowiązaniem do pozostania w czołówce innowacji fotonicznych.

Jak wyobraża Pan sobie świętowanie 100-lecia Hamamatsu Photonics, które przypada za 30 lat?

Wyobrażając sobie naszą 100. rocznicę — jak zostało powiedziane, za 30 lat — wierzę, że będziemy dynamiczną grupą kapitałową, która rozwija się dzięki wymianie nowych pomysłów i wiedzy poprzez solidną współpracę wewnętrzną i zewnętrzną na całym świecie. Spółką, w której wszechobecny będzie duch „wa”, będący japońskim słowem podkreślającym różnorodność, oraz w której ludzie szanują siebie, uznają istniejące między sobą różnice i płynnie współpracują, czyniąc nas prawdziwie globalnym przedsiębiorstwem. Dążymy nie tylko do osiągnięcia sukcesu biznesowego, ale naszym celem jest także wnoszenie stałego wkładu w społeczeństwo, środowisko i ludzkość. Dzięki niezłomnemu zaangażowaniu w innowacyjność i współpracę, Hamamatsu Photonics ma wizję przyszłości, w której nadal będziemy wywierać znaczący i trwały wpływ na skalę globalną.


Bibliografia

https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0308_003.html

https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0308_004.html