Syntetyczne oleje sprężarkowe na bazie polialfaolefin (PAO) RENOLIN UNISYN OL

Grupa produktów RENOLIN UNISYN OL to syntetyczne oleje sprężarkowe na bazie polialfaolefin (PAO), które mogą być używane jako syntetyczne ciecze hydrauliczne.

Ze względu na strukturę chemiczną produkty z tej grupy charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na ścinanie oraz wysokim wskaźnikiem lepkościowym (VI>138). Gwarantuje to szeroki zakres zastosowania temperaturowego.

Oleje te charakteryzują się również dobrymi właściwościami płynięcia w niskich temperaturach.

W wyniku doskonałej kompozycji specjalnego oleju syntetycznego oraz dodatków podwyższających parametry jakościowe, w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, grupa produktów RENOLIN UNISYN OL gwarantuje znakomitą odporność na utlenianie oraz wysoką odporność termiczną.

Grupa produktów RENOLIN UNISYN OL pozwala wydłużyć interwały serwisowania maszyn i urządzeń. Oleje te charakteryzują się niską skłonnością do odparowania w wysokich temperaturach, jak również wysoką odpornością na degradacje. Gwarantują bardzo dobre odprowadzenie drobinek powietrza z oleju, a co za tym idzie również niską skłonnością do tworzenia piany.

Specyfikacje:
ISO 6743-3; L-DAA, L-DAB, (sprężarki tłokowe); L-DAG, L-DAH, L-DAJ (sprężarki rotacyjne); DIN 51 506: VDL;
DIN 51 524-2: HLP,
DIN 51 524-3: HVLP.


https://www.fuchs.com/pl/pl/