Kiedy specjaliści i menedżerowie poszukują pracy w Przemyśle?

  Większość specjalistów i menedżerów zatrudnionych w przemyśle w sposób bierny lub aktywny poszukuje innej pracy. Świadczy to nie tylko o dużej dynamice polskiego rynku pracy, ale także o jego dojrzałości i konkurencyjności. Kto poszukuje pracy aktywnie, a kto nie? Jak wygląda satysfakcja z obecnej pracy? Jakie czynniki są najważniejsze podczas podejmowania decyzji o zmianie pracy? I w końcu – jakie benefity skuszą specjalistę i menedżera do zmiany miejsca zatrudnienia?

  Czy specjaliści i menedżerowie zatrudnieni w Przemyśle są aktywni na rynku pracy?

  42% specjalistów i menedżerów w branży Przemysł aktywnie szuka pracy. Podobny procent (45%) osób w tej branży poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie ich firmom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. 98% badanych specjalistów i menedżerów zatrudnionych w Przemyśle zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera. – Specjaliści i menedżerowie wiedzą, że rekruterzy przedstawiają oferty wcześniej zweryfikowane, pasujące świetnie do profilu zawodowego danej osoby, co czyni je często bardziej atrakcyjnymi od przeciętnych ofert pojawiających się na rynku. Nie wymaga to od kandydata także prowadzenia żmudnych poszukiwań wśród tysięcy ofert pracy dostępnych w prasie i internecie. – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

  Co w pracy satysfakcjonuje i skłania do nieposzukiwania innej pracy? Satysfakcję z pracy1  odczuwa taki sam odsetek  kobiet i mężczyzn (po 70%). Także podobny procent specjalistów i menedżerów (odpowiednio 72% i 69%) wyraża zadowolenie z pracy. Do grupy osób usatysfakcjonowanych pracą należy 67% przedstawicieli branży Przemysł.

  Najwięcej osób  zadowolonych z pracy jest  w wieku 26-30 lat – wśród specjalistów i menedżerów, którzy ukończyli 30 lat, zauważalna jest tendencja, że odsetek osób usatysfakcjonowanych pracą maleje wraz z wiekiem.

  Źródło: Antal International, Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy

  Osoby, które nie myślą o zmianie pracy, jako najbardziej satysfakcjonujące czynniki wskazują:

  –    wysokość wynagrodzenia (72%),

  –    styl zarządzania i kulturę organizacyjną (72%),

  –    czas codziennego dojazdu do pracy (65%),

  –    opinię o pracodawcy na rynku (61%).

  Z kolei osoby aktywnie poszukujące pracy przede wszystkim za niesatysfakcjonujące uważają: możliwości awansu (54%), możliwości szkolenia oraz styl zarządzania oraz kulturę organizacyjnej (po 45%). – O ile szkolenia i możliwości awansu nie należą do najważniejszych czynników budujących lojalność w stosunku do pracodawcy, o tyle ich niezadowalający poziom staje się ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o poszukiwaniu nowej pracy. Pracodawcy powinni zdawać sobie z tego sprawę. – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International.

  59% osób niezadowolonych ze swojej obecnej pracy poszukuje aktywnie innej, co robi jedynie 26% tych, którzy odczuwają satysfakcję z obecnej pracy. Tak duża różnica pokazuje, jakie znaczenie ma satysfakcja z pracy w kontekście lojalności wobec pracodawcy. Niezadowolenie z pracy determinuje dużą aktywność w poszukiwaniu pracy i gotowość do zmiany pracy obecnej. Dlatego –  aby ograniczyć fluktuację w organizacji – warto znać potrzeby i opinie pracowników.  

  Co ma znaczenie podczas podejmowania decyzji o zmianie pracy?

  Wszyscy specjaliści i menedżerowie zatrudnieni w Przemyśle wskazują wysokość wynagrodzenia, a 99% z nich styl zarządzania i kulturę organizacyjną jako istotne kryteria podczas rozważania oferty nowej pracy. Duże znaczenie (dla 97% badanych) ma również stopień odpowiedzialności na proponowanym stanowisku. – Specjaliści i menedżerowie rozważają ofertę pracy biorąc pod uwagę wszystkie oferowane warunki zatrudnienia. Większość tych warunków jest kluczowa i przeważa na korzyść obecnej lub potencjalnej pracy. Świadczy to o dużej dojrzałości zawodowej i świadomości tej grupy, ponieważ badani oceniają ofertę pracy wielowymiarowo – nie podejmując decyzji na przykład tylko w oparciu o wynagrodzenie. – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International.

  Do najważniejszych benefitów dla specjalistów i menedżerów zatrudnionych w Przemyśle należy opieka medyczna (ważna dla 79% respondentów). Istotny jest również służbowy samochód z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych (55%) oraz ubezpieczenie na życie (63%). Kobiety są nieco bardziej wymagające przy rozpatrywaniu oferty nowej pracy niż mężczyźni i przywiązują większą wagę do proponowanych warunków zatrudnienia. Choć większość czynników jest tak samo istotna dla obu grup, dla kobiet ważniejsze są te związane z edukacją, prestiżem miejsca pracy, work-life balance.

  Specjaliści i menedżerowie, branża Przemysł  – poszukiwanie i zmiana pracy

  Przemysł
  Aktywność na rynku pracy
  Aktywnie poszukujący pracy 42%
  Biernie poszukujący pracy 45%
  Nie poszukujący pracy 12%
  Rozważyłbym ofertę od rekrutera 98%
  Warunki zatrudnienia ważne podczas podejmowania decyzji o zmianie pracy
  Wynagrodzenie 100%
  Wielkość i prestiż firmy 81%
  Styl zarządzania i kultura organizacyjna 99%
  Miejsce firmy w rankingach pracodawców 47%
  Opinia o pracodawcy na rynku 78%
  Konieczność relokacji 70%
  Czas codziennego dojazdu do pracy 73%
  Możliwości szkolenia 93%
  Możliwości awansu 95%
  Stopień odpowiedzialności na oferowanym stanowisku 97%
  Stabilność zatrudnienia 96%
  Work-Life Balance 90%
  Forma zatrudnienia 92%
  Benefity ważne podczas podejmowania decyzji o zmianie pracy
  Służbowy samochód z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych 55%
  Służbowy laptop z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych 45%
  Karta fitness 30%
  Dofinansowanie do posiłków 25%
  Bony podarunkowe 34%
  Opieka medyczna 79%
  Opieka prawna 54%
  Ubezpieczenie na życie 63%
  Opcje na akcje 41%
  Satysfakcja z pracy obecnej
  Czynniki satysfakcjonujące specjalistów i menedżerów w obecnej pracy

  Wynagrodzenie 67%
  Wielkość i prestiż firmy 65%
  Styl zarządzania i kultura organizacyjna 72%
  Miejsce firmy w rankingach pracodawców 37%
  Opinia o pracodawcy na rynku 28%
  Czas codziennego dojazdu do pracy 42%
  Możliwości szkolenia 71%
  Możliwości awansu 37%
  Stopień odpowiedzialności na oferowanym stanowisku 29%
  Stabilność zatrudnienia 62%
  Work-Life Balance 64%
  Forma zatrudnienia 58%

  O badaniu

  Badanie Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 04-12.10.2011. W badaniu udział wzięło 1986 respondentów z Polski, w tym 30% kobiet i 70% mężczyzn. 45% respondentów to specjaliści, a 65% – menedżerowie. Badanie było anonimowe. Z branży Przemysł udział w badaniu wzięło 363 respondentów.   

  Pełny raport z badania