Koniec kampanii EU-OSHA

Dwuletnia kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dobiega końca. Jej zwieńczeniem jest właśnie zakończony szczyt w Bilbao, dotyczący bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło czołowych europejskich ekspertów i decydentów, włącznie z europejskim komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji – Lászlo Andorem, nową dyrektor EU-OSHA – dr Christą Sedlatschek oraz przedstawicielami agend rządowych i partnerów społecznych.

Kampania na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków 2010-2011 zaowocowała rekordowym zaangażowaniem dołączających do niej czynnych partnerów, takich jak obejmująca całą Europę sieć krajowych punktów centralnych

EU-OSHA oraz 53 ogólnoeuropejskich przedsiębiorstw i organizacji. Wiele z nich przybyło na szczyt do Bilbao (22 i 23 listopada), aby podczas sesji plenarnych, warsztatów i dyskusji omówić wyniki kampanii, wymienić się doświadczeniem

w zakresie wdrażania dobrych praktyk oraz przeanalizować koncepcje strategii promowania zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, otwierając szczyt poświęcony bezpieczeństwu eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków, odniósł się do znaczenia kampanii, stwierdzając: – Organizowane przez EU-OSHA ogólnoeuropejskie kampanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy odgrywają zasadniczą rolę pod względem rzeczywistego wprowadzenia w życie europejskiej strategii w dziedzinie BHP. Jest to szczególnie ważne w obecnym klimacie gospodarczym, kiedy wielu Europejczyków boryka się ze zwiększonym obciążeniem pracą, a organizacje starają się osiągać lepsze wyniki przy wykorzystaniu mniejszych zasobów. Te kampanie to okazja do upowszechnienia przesłania, że nawet w trudnych czasach nie można rezygnować z bezpieczeństwa pracowników i że musi ono pozostać najwyższym priorytetem. Należy cały czas podkreślać, że bezpieczne i zdrowe miejsce pracy jest korzystne także dla firmy.

Dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, skomentowała: – Dzięki kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” trafiamy do milionów europejskich pracowników. Z każdą edycją kampanii udaje nam się zaangażować większą liczbę partnerów i przyczynić się do organizacji większej liczby wydarzeń podnoszących świadomość kwestii BHP. Od czasu inauguracji w kwietniu 2010 r., kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków zmobilizowała ok. 10 tys. osób poprzez serię ponad 300 spotkań z partnerami, sesji informacyjnych i akcji promocyjnych, a wszystko to miało na celu podkreślenie znaczenia bezpiecznej eksploatacji. Jestem pewna, że dzięki tej kampanii uchroniliśmy wiele osób w Europie przed odniesieniem obrażeń w miejscu pracy. Ponadto, rozwój modułu eksploatacyjnego naszego narzędzia on-line do oceny ryzyka (OiRA) zapewni wszystkim przedsiębiorstwom łatwy i bezpłatny sposób wprowadzenia ustrukturyzowanego i skutecznego podejścia do eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Narzędzie OiRA będzie stanowić ważną spuściznę tej kampanii.

95% krajowych punktów centralnych Agencji potwierdziło w niedawnym sondażu, że w ich krajach kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2010–2011” zdołała podnieść świadomość kluczowych zagadnień, których dotyczyła.

Ponadto, podczas szczytu zostały przedstawione założenia kolejnej kampanii, która ma się rozpocząć w kwietniu 2012 r., pod hasłem “Partnerstwo dla prewencji”. Będzie ona skupiać się na koncepcji wspólnego udziału przedstawicieli zarządu firm i pracowników w zapewnieniu zasad BHP w miejscu pracy. Ponad 90% dotychczasowych oficjalnych partnerów potwierdziło już zamiar poparcia kolejnej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2012–2013”, podkreślając, że główną korzyścią dla czynnych partnerów jest tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów.

W ciągu dwudniowego wydarzenia, uczestnicy mieli również możliwość udziału w trzech warsztatach: “Bezpieczeństwo eksploatacji i oceny ryzyka”, “Dobre praktyki w zakresie bezpiecznej eksploatacji” oraz “Skuteczna kampania na rzecz higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy”.

Więcej informacji o EU-OSHA, szczycie dotyczącym bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków oraz o kampaniach jest dostępnych pod adresem: http://healthy-workplaces.eu