Kierunek: energetyka wodorowa

  Na naukę w 2012 r. ma trafić z budżetu ponad 7,2 mld zł, w 2013 r. – 6,5 mld. Za te pieniądze rząd chce m.in. rozwinąć energetykę wodorową, opracować technologię produkcji czystej energii i tej wykorzystującej gaz łupkowy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Krajowy Program Badań, który zakłada, że polscy naukowcy mają wyznaczać światowe trendy w energetyce wodorowej, regeneracji tkanek za pomocą komórek macierzystych czy walce z cyberterroryzmem. Przewiduje także rozwój strategicznych kierunków nauki ze względu na polski przemysł i gospodarkę na najbliższą dekadę.

  „Jeżeli uda się wynegocjować ostateczny kształt programu, to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może uruchomić projekty już w 2012 r.” – mówi rzecznik MNiSW Bartosz Loba. Wtedy na naukę ma trafić z budżetu ponad 7,2 mld zł, w 2013 r. – 6,5 mld zł – podkreśla dziennik.

  Do projektu z dystansem podchodzi środowisko naukowe. Przedstawiciele PAN i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich postulują o debatę nad kształtem programu. Szef PAN prof. Michał Kleiber oraz szefowa KRASP i rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, wskazują w swoim oświadczeniu, że rząd nie ogłosił jeszcze długoterminowej strategii dotyczącej rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego czy innowacyjności, do której KPB powinien się odwoływać.

  Program może spalić na panewce ze względu na niski poziom nakładów na naukę. W Polsce to poniżej 1 proc. PKB, podczas gdy kraje UE od lat wydają na ten cel co najmniej 2 proc.

  Autor: Dziennik Gazeta Prawna