Kilkanaście branżowych konferencji w ciągu dwóch dni – jedyne takie wydarzenie w Polsce

    Zapraszamy na „kieleckie spotkania z energią”  – już 5 marca w Targach Kielce rozpoczynają się XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz XVI Międzynarodowe Targi Ochrony  Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

    W programie targów jest między innymi konferencja  „Energetyka prosumencka w ustawie o odnawialnych  źródłach energii na którą zaprasza organizator –  Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Poruszone zostaną na niej między innymi zagadnienia dotyczące ustawy o OZE. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska przygotowała ważne merytoryczne spotkanie  – XIV Konferencję ” Odnawialne źródła energii –ENEX 2015  NOWA USTAWA OZE podczas której specjaliści będą dyskutować między innymi o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwojowych energetyki wiatrowej, krajowych możliwościach podaży biomasy do produkcji energii elektrycznej oraz o rozwoju małych elektrowni wodnych. W programie targów pojawi się także konferencja „ Kluczowe zagadnienia energetyki jądrowej”, sympozjum naukowo – techniczne dotyczących zaawansowanych technologii i materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania i magazynowania energii. Wśród wielu konferencji zaplanowanych na drugi dzień targów będzie mieć miejsce miedzy innymi konferencja „Inwestycje w elektrownie wodne” organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw OZE  oraz kwartalnik Energetyka Wodna, przy współpracy Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych a także przygotowana przez ŚCITT  konferencja „Zrównoważony rozwój energetyczny – innowacyjnie  i efektywnie”.

    Goście i wystawcy EKOTECHU mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Forum Odzysku Surowców z Odpadów EKO-FORUM  w ramach, którego odbędą się między innymi konferencje: „Pozwolenia Zintegrowane w Świetle Znowelizowanych Przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, „Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych – Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce”, „Odzysk i Recykling Metali” oraz „Technologie w gospodarce odpadami”.

                Tegorocznym Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami po raz pierwszy towarzyszyć będzie Salon Zieleni Miejskiej, będącym kompleksowym uzupełnieniem oferty wystawy. Zakres branżowy debiutującego wydarzenia obejmuje między innymi rośliny, sprzęt ogrodniczy i narzędzia, maszyny do ogrodnictwa, szklarnie i tunele foliowe, materiały pomocnicze w uprawach oraz chemię ogrodową.

    Ekspozycję targową trzech wystaw ogląda ponad 6000 zwiedzających  – potencjalnych klientów i partnerów biznesowych wystawców biorących udział w targach.