Klucz do sukcesu – prawidłowa organizacja serwisu olejowego

    Prawidłowa organizacja serwisu olejowego jest kluczem do sukcesu – zapewnia bezawaryjną pracę układów hydrauliki. Kondycja olejów wpływa na niezawodną pracę układu – ok. 75% awarii powodują zanieczyszczenia cieczy roboczej. Istotna jest także diagnostyka podstawowych parametrów hydraulicznych (ciśnienie, przepływy, temperatura), na podstawie których określa się prawidłowość nastaw, działania zaworów, sprawność akumulatorów, stan pomp, siłowników. Organizację serwisu firmy SOS wspiera autorski program komputerowy Platforma SOS, usprawniając prowadzenie gospodarki magazynowej oraz planowanie działań, ich realizację, archiwizację i raportowanie. Agregaty hydrauliczne, przekładnie i pozostałe punkty smarne są oznaczone kodem kreskowym i każdorazowe działania na nich wykonywane sczytuje się za pomocą kolektora i wprowadza do systemu z podglądem online. Na podstawie tych danych można na bieżąco określać, co się dzieje z maszyną i wdrażać odpowiednie działania przed wystąpieniem awarii.

    Autor: Paweł Załuski, doradca techniczny i diagnosta firmy Skarżyński Oil Service