Kluczowy etap w budowie bloku ciepłowniczego w ZEC Bielsko

  Na 15 czerwca br. w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1, wchodzącej w skład Południowego Koncernu Energetycznego z Grupy Tauron, zaplanowano montaż walczaka kotła. To przełomowy moment w realizacji inwestycji.

  W Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1 powstaje blok ciepłowniczy o mocy elektrycznej 50 MWe i mocy cieplnej 106 MWt.

  W grudniu 2009 r. podpisana została umowa pomiędzy PKE a Polimex-Mostostal na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Bielsku. W ramach realizacji umowy Polimex-Mostostal 25 czerwca 2010 r. zawarł kontrakt z Foster Wheeler na zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przejęcie kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1.

  Nowa jednostka będzie wyposażona w kocioł fluidalny, turbinę przeciwprężną, dwa kotły szczytowe i akumulator ciepła o mocy 50 MW. Blok o zakładanej sprawności 89 proc. będzie pracował w skojarzeniu. W pracach nad wyborem technologii bloku ciepłowniczego opalanego węglem kamiennym wzięto pod uwagę politykę energetyczną Unii Europejskiej, promującą rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (tzw. czerwone certyfikaty).

  W zakresie emisji CO2 redukcja w stosunku do stanu aktualnego wyniesie 25 proc. Nastąpi także znaczące obniżenie emisji SO2 z 2 000 do 200 mg/Nm3(10 krotne), NOx z 600 do 200 mg/Nm3 (trzykrotne) oraz pyłu z 350 do 20 mg/Nm3(ponad 17 krotne).

  ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania miasta i okolic na moc i ciepło ze swoich dwóch źródeł: EC1 – zlokalizowanej w centrum oraz EC2 – zlokalizowanej na granicy Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. W grudniu 2008 roku podpisana została trójstronna umowa pomiędzy gminą Bielsko-Biała, PKE i Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma o dostawach długoterminowych (do 2027 roku) ciepła dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej.

  Zakończenie inwestycji jest planowane w 2013 roku.