Kolejne firmy rozpoczynają współpracę z Central Europe Energy Partners

  Nowy rok zaowocował kolejnym poszerzeniem grona firm członkowskich CEEP o trzy ważne dla sektora energii podmioty: KGHM Polska Miedź S.A., AcelorMittal Poland S.A. i  Lurgi S.A. – AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS.

  To zdecydowane wzmocnienie potencjału CEEP w obliczu toczących się w Europie dyskusji związanych z zagadnieniami backloadingu, cenami energii elektrycznej, polityki klimatycznej czy też reindustrializacji Europy. Wiedza i doświadczenie, jakie zyskały te koncerny działając na różnych rynkach, w ramach różnych systemów prawnych i odmiennych podejść do zagadnień ochrony środowiska jest bezcenna.

  – Będziemy chcieli to maksymalnie wykorzystać.  To ważne, również, dlatego, że w naszych działaniach szczególny nacisk kładziemy na tworzenie płaszczyzny do podejmowania przez przedsiębiorstwa z naszej części Europy wspólnych działań na rzecz obrony i wzmocnienia zdywersyfikowanych źródeł i sposobów wytwarzania energii – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP. – Nikt, bowiem nie ma wątpliwości, że niskie ceny energii i wykorzystanie rodzimych zasobów surowców to kluczowe czynniki determinujące rozwój Europy Centralnej a zatem całej UE – podsumowuje dyrektor Luks.

  CEEP od początku swojego funkcjonowania opowiada się za zrównoważeniem polityki klimatycznej i gospodarczej w tym upatrując możliwość, rozwoju Europy. Polityka w sektorze energii, która nie uwzględnia różnic w rozwoju gospodarczym jest szkodliwa dla krajów Europy Centralnej.

  Polityka ochrony środowiska – zdaniem członków Central Europe Energy Partners – nie może być tworzona i dekretowana w oderwaniu od rachunku ekonomicznego i kosztów społecznych.

  Głównym zadaniem CEEP w 2014 roku będzie dalsze wspieranie i ułatwianie integracji sektora energii w Europie Centralnej. W pełni popierając unijne cele 20-20-20, stowarzyszenie będzie promować zrównoważone podejście do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa w sektorze energii. Oznacza to poparcie dla wspólnej, szeroko zakrojonej unijnej polityki z uwzględnieniem interesów regionów Europy Centralnej oraz krajów związanych z europejskim korytarzem transportowym Północ-Południe

  W połowie stycznia 2014 roku w skład CEEP wchodzą 22 podmioty z 5 państw UE.