Kolejny innowacyjny projekt na terenie mieleckiej Strefy

    YASA Motors Poland na terenie SSE EURO-PARK MIELEC wydzierżawi powierzchnię produkcyjną i zainwestuje ponad 6 mln zł w innowacyjne technologie.

    YASA Motors Poland zakupi maszyny i urządzenia niezbędne do implementacji innowacyjnych technologii, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie do seryjnej produkcji obiegowej pompy wodnej. YASA Motors Poland planuje w mieleckiej strefie zatrudnienie minimum 12 osób i inwestycje na poziomie 6,2 mln zł.

    Od początku istnienia SSE EURO-PARK MIELEC przedsiębiorcy zainwestowali na terenie strefy blisko 5 mld zł i utworzyli 14,5 tys. nowych miejsc pracy. W mieleckiej strefie aktualnie prowadzi działalność ponad 130 przedsiębiorców. (ARP)