LOTOS w odpowiedzialnym gronie

  Grupa LOTOS czwarty raz z rzędu w prestiżowym gronie „odpowiedzialnych spółek” RESPECT Index. Publikacja indeksu w nowym składzie  rozpoczęła się 1 lutego 2012 r.

  Gdański koncern pomyślnie przeszedł proces weryfikacji i po raz czwarty dołączył do zwycięzców RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej edycji grono firm spełniających najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie powiększyło się do 23, z czego cztery to nowe firmy.

  – Obecność w RESPECT Index to wielkie wyróżnienie – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR – Cieszy fakt, że warszawska giełda docenia prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny. Aspekty CSR, jako sposób zarządzania spółką, są integralną częścią strategii biznesowej Grupy LOTOS. Świadczy to o rosnącej świadomości pracowników i zarządu firmy na temat znaczenia CSR.

  Grono spółek odpowiedzialnych rośnie

  Poszerzenie listy spółek o cztery nowe, spełniające najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania, spośród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jest dowodem na to, że w polskich firmach zwraca się coraz większą uwagę na prowadzenie biznesu z uwzględnieniem aspektów CSR (ang. Corporate Social Responsibility) i coraz częściej jest on uwzględniany jako integralna część strategii biznesowej firm.

  Sektor paliwowo-energetyczny, oprócz Grupy LOTOS reprezentują: LW Bogdanka, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGNiG, PKN Orlen, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA.

  Wszystkie wyłonione spółki charakteryzuje coraz bardziej odpowiedzialny i zrównoważony sposób zarządzania, a jednocześnie każda z nich przykłada istotną wagę do relacji z rynkiem kapitałowym poprzez systematyczne podnoszenie jakości raportowania oraz przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.

  Od początku na RESPECT Index

  Grupa LOTOS uczestniczy w projekcie tworzenia indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie na warszawskiej GPW od 2009 r. Spółka niezmiennie prowadzi transparentną i otwartą politykę informacyjną o swojej działalności, czym potwierdza wiarygodność i daje możliwość oceny.

  O RESPECT Index

  RESPECT Index to projekt, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania wśród firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podobne indeksy funkcjonują na kilkudziesięciu giełdach na świecie. Najważniejsze wśród nich to DowJones Sustainability Index i FTSE4Good.

  Do RESPECT Index wchodzą spółki notowane na rynku regulowanym warszawskiej GPW, które w badaniu otrzymały najwyższy rating i są liderami w komunikacji spółek na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego.