Kolorymetria w badaniu olejów

    Metodę kolorymetrii w badaniu olejów (ocena barwy i przezroczystości) wykorzystuje się już od lat 70. zeszłego wieku. W badaniu MPC wykorzystuje się metodę kolorymetrii do oceny zanieczyszczeń pozostałych na sączku o porowatości 0,45 μm. Potrzeba opracowania badania MPC zrodziła się z powodu coraz częstszego występowania problemów z osadami w układzie olejowym.  Problemy te spowodowane są osadami jak laki, varnishe, szlamy, etc., które to pojawiły się wraz ze zmianą kompozycji stosowanych olejów, w szczególności tych opartych na bazach grupy II i III (wg API).

    Z naszego doświadczenia wynika, że przy obecnej technologii produkcji środków smarnych, wykonywanie badania MPC jest konieczne na każdym etapie „czasu życia” oleju. Jeśli jednak mamy na uwadze również kondycję techniczną smarowanych elementów układu olejowego, zakres badawczy należy rozszerzyć o badanie pierwiastków ze zużycia i zanieczyszczeń, klasy czystości, zawartości wody oraz szeregu oznaczeń eksploatacyjnych.

    Autor: Jakub Chłodek – Kierownik Biura Diagnostyki Olejowej, Ecol